harasymowicz jerzy broniuszyc co to znaczy

Co znaczy Harasymowicz Jerzy, J. H.-Broniuszyc słownik. Co to jest przedstawiciel pokolenia 56

Co znaczy Harasymowicz jerzy, j. H. -broniuszyc

Definicja HARASYMOWICZ JERZY, J. H.-BRONIUSZYC: pisarz, przedstawiciel pokolenia 56. Poprzez dłuższy czas mieszkał na Sądecczyźnie - temu terenowi (zwł. Muszynie) pozostał wierny w twórczości. Założył grupę lit. Muszyna (1957-63). Debiutancki tom wierszy Cuda (1956), utrzymany w ciepłej, żartobliwej tonacji, był sukcesem poety. Na charakter twórczości H. wpłynęła fascynacja literaturą K. I. Gałczyńskiego (Cuda), wyobraźnią nadrealistów (Wieża melancholii, 1958), zainteresowanie kulturą lud. (między innymi Mit o świętym Jerzym, 1960; Madonny polskie, 1969) i folklorem miejskim (Budowanie lasu, 1965), regularnie przetwarzanym w konwencji groteskowej. W swoich wierszach H. dociera do zapomnianych, opuszczonych miejsc, opisuje urodę starych cerkiewek, kościołów, chat, piękno pejzażu, pozwala przemówić wyobraźni. Wykorzystuje wątki: sarmacki, ormiański, tatarski, łemkowski. Wśród kilkudziesięciu tomików literaturze znalazły się (prócz wymienionych): Powrót do krainy łagodności (1957), Przejęcie kopii (1958), Zielony majerz (1969), Zielnik (1972), Barokowe czasy (1975), Wiersze sarmackie (1983), Ubrana tylko w trawy połonin (1988).

Słownik Hartwig Julia:
Co znaczy tłumaczka. W okresie wojny łączniczka AK. Po wojnie współpracowała z licznymi czasopismami, między innymi z Tygodnikiem Powszechnym i Odrą , gdzie między innymi komentowała własne utwory w rubryce harasymowicz jerzy, j. h.-broniuszyc.
Słownik Hussowski Mikołaj, Hussowczyk:
Co znaczy łaciny, protegowany biskupa E. Ciołka. Najsłynniejsze dzieło: Pieśń o żubrze (Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis, 1523). Poemat - wspólnie z wypchanym żubrem - miał być darem Ciołka harasymowicz jerzy, j. h.-broniuszyc.
Słownik Huelle Paweł:
Co znaczy krytyk lit., pracownik nauk. Uniw. Gdańskiego. Członek PEN Clubu. Po studiach polonistycznych pracował w Biurze Informacji Prasowej Solidarności . W l. 1994-96 kierował gdańskim ośrodkiem TVP harasymowicz jerzy, j. h.-broniuszyc.
Słownik Hymn Do Nirwany:
Co znaczy CXXIX De profundis clamavi, gdzie K. Przerwa-Tetmajer zwracając się do Nirwany jako najwyższego bóstwa woła: I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie , prosząc o skrócenie męki na ziemi harasymowicz jerzy, j. h.-broniuszyc.
Słownik Hrabia Henryk, Mąż:
Co znaczy dramatu Z. Krasińskiego Nie--Boska komedia, potomek arystokratycznego rodu marzący o poetyckim powołaniu. Krótko po ślubie z ukochaną wybiera ambicje twórcy i trzykrotnie omamiony widmem Dziewicy harasymowicz jerzy, j. h.-broniuszyc.

Co to jest Harasymowicz Jerzy, J. H.-Broniuszyc w Słownik definicji H .

  • Dodano:
  • Autor: