hernas czesław co to znaczy

Co oznacza Czesław Hernas? Co to jest: historyk lit., folklorysta, red. wielu wydawnictw nauk. i

Co znaczy Hernas czesław

Definicja HERNAS CZESŁAW: historyk lit., folklorysta, red. wielu wydawnictw nauk. i pism lit., prof. Uniw. Wrocławskiego, red. serii Studia Staropolskie, "Literatury Ludowej", "Tekstów". Jego zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszej kolejności lit. okresu baroku, co znalazło słowo w opracowaniach akademickich Barok (1973) i Poezja baroku (1987) i wielu rozprawach i studiach z tego zakresu umieszczanych w książkach zbiorowych i czasopismach. Istotną dziedziną prac badawczych H. są związki lit. staropolskiej z folklorem Hejnały polskie. Studium z historii literaturze melicznej (1961) i W kalinowym lesie (1965, t. 1: U źródeł folklorystyki polskiej, t. 2: Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII w.)

Co to jest Czesław Hernas w Słownik definicji H .