htoryja chwalebnym co to znaczy

Co oznacza Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim? Co to jest: misterium wielkanocne

Co znaczy Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim

Definicja HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM: misterium wielkanocne najprawdopodobniej Mikołaja z Wilkowiecka druk. około 1580-82, nazywana kolokwialnie Dialogiem częstochowskim, odgrywana regularnie jako anonimowy utwór lud. do końca XVIII w. Najdawniejszy tekst złożona jest z 6 części i obejmuje następne zdarzenia: naradę starszyzny żyd. nad metodą zabezpieczenia grobu (I); trzy Marie nabywające oleje u aptekarza (II); niepokoje strażników przy grobie (III); zstąpienie Chrystusa do otchłani (IV); Zmartwychwstały ukazuje się niewiastom (V); wydarzenia w drodze do Emaus i w wieczerniku (VI). W okolicy dostojnych scen biblijnych misterium zawiera opisy formowane w sposób realist., na przykład rozmowa kobiet z aptekarzem. W całości tekstu rel. wzniosłość umiejętnie została połączona z komizmem. Nowoczesną inscenizację zaproponował w 1923 r. L. Schiller, a następnie wielokrotnie od 1961 K. Dejmek

Co to jest Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w Słownik definicji H .