hrabina cosel powieść co to znaczy

Co oznacza Hrabina Cosel. Powieść historyczna? Co to jest: jedna z powieści tak zwany trylogii

Co znaczy Hrabina cosel. Powieść historyczna

Definicja HRABINA COSEL. POWIEŚĆ HISTORYCZNA: jedna z powieści tak zwany trylogii saskiej J. I. Kraszewskiego. Oparta na pamiętnikach, przypomina głośny romans Augusta II z Anną von Hoym. Szczegółowo zarysowany obraz społ. i polit. konfliktów absolutystycznie rządzonego państwa ukazany został poprzez pryzmat zdemoralizowanego modelu życia dworu drezdeńskiego. Niewątpliwym walorem powieści jest prawda psychol. uwidoczniona w rysunku postaci króla i uwarunkowań dość specyficznej kariery, a następnie klęski bohaterki burzliwego romansu. Ekr. w reż. J. Antczaka (1968)

Co to jest Hrabina Cosel. Powieść historyczna w Słownik definicji H .