hymn co to znaczy

Co oznacza Hymn? Co to jest: utwór J. Słowackiego napisany pod wpływem wydarzeń stworzenia

Co znaczy Hymn

Definicja HYMN: utwór J. Słowackiego napisany pod wpływem wydarzeń stworzenia listopadowego i zamieszczony w 3. t. Literaturze (1833). Powtórzone najpierw i końcu wersy, adresowane bezpośrednio do Bogarodzicy, zawierają anaforyczne powtórzenia słów o nadchodzącej "Wolności", która zerwie okowy niewoli. Wezwania "Słuchaj nas, Matko Boża" i prośba "Wolnego ludu krew / Zanieś przed Boga tron" są bliskie średniow. pieśni rel., która pełniła funkcję narod. hymnu Bogurodzicy. Zarówno tym utworem, jak i wydaną jednocześnie Odą do wolności zamknął Słowacki młodzieńczy moment twórczości i zdobył miano poety narod., budzącego swą liryką naród do boju

Co to jest Hymn w Słownik definicji H .