hymn miłości ojczyzny co to znaczy

Co oznacza Hymn do miłości ojczyzny? Co to jest: wiersz I. Krasickiego zamieszczony w jego poemacie

Co znaczy Hymn do miłości ojczyzny

Definicja HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY: wiersz I. Krasickiego zamieszczony w jego poemacie heroikomicznym Myszeis, opubl. bezimiennie w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych" (1774). Powstał po tragicznych przeżyciach I rozbioru i zapoczątkował lirykę czasów niewoli, kształtował uczucia patriotyczne, był pieśnią śpiewaną w Szkole Rycerskiej. Miłość do ojczyzny nabiera znamion świętości i jest zrozumiała tylko dla "umysłów poczciwych", które gotowe są znosić dla niej "więzy" i "pęta". Autotrawestację tej pieśni, zawierającą wyraźnie antysarmackie akcenty, zamieścił Krasicki w III pieśni poematu Monachomachia (inc. "Wdzięczna miłości kochanej szklenice")

Co to jest Hymn do miłości ojczyzny w Słownik definicji H .