impresjonizm literaturze co to znaczy

Co oznacza impresjonizm w literaturze? Co to jest: przejęty poprzez lit. kierunek w malarstwie

Co znaczy Impresjonizm w literaturze

Definicja IMPRESJONIZM W LITERATURZE: przejęty poprzez lit. kierunek w malarstwie, zainicjowany we Francji końca XIX w. Objawiał się nastrojowością i emocjonalnością dzieła, zapisywaniem ulotnych, subiektywnych nastrojów i wrażeń, dynamicznych obrazów. W literaturze przyniósł dominację pejzażu jako tematu (zapis wrażenia, jakie wywoływał), paralelizm stanów duszy i krajobrazu, grę swobodnych skojarzeń, zastosowanie walorów brzmieniowych (muzyczność). W prozie oznaczał subiektywizm narracji, skupienie na analizie psychiki bohatera, przeżywającego świat - nie próbującego go zrozumieć, rozluźnienie kompozycji. I. w lit. pol. posługiwali się m. in. B. Ostrowska, M. Wolska, S. Żeromski, W. Reymont, W. Berent, T. Rittner, S. Przybyszewski

Co to jest impresjonizm w literaturze w Słownik definicji I .