ingarden roman co to znaczy

Co oznacza Roman Ingarden? Co to jest: filozof i estetyk, zajmował się ontologią, w szczególności

Co znaczy Ingarden roman

Definicja INGARDEN ROMAN: filozof i estetyk, zajmował się ontologią, w szczególności dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej, estetyką, teorią poznania i etyką. Dzieło zdaniem I. ma intencjonalny sposób istnienia, znaczy to, iż kształtuje się w aktach twórczych artysty, lecz uzyskując niepsychiczny sposób istnienia umożliwia dostęp innych osób. Wspólnie z konkretyzacją w psychice odbiorcy staje się obiektem estetycznym, których jest tyle, ilu odbiorców. I. rozwinął swoją teorię literatury i podstaw estetyki opisowej, koncentrował uwagę na samym utworze dystansując się wobec biografizmu i psychologizmu. Wśród wielu dzieł tego filozofa do ważniejszych należą O poznawaniu dzieła literackiego (1937), Szkice z filozofii literatury (1947), Spór o istnienie świata (t. 1, 1947; t. 2, 1948; t. 3, 1974), U podstaw teorii poznania (1971), Wykłady i dyskusje z estetyki (1981)

Co to jest Roman Ingarden w Słownik definicji I .