irydion co to znaczy

Co oznacza Irydion? Co to jest: wyd. bezimiennie dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego, gdzie

Co znaczy Irydion

Definicja IRYDION: wyd. bezimiennie dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego, gdzie znalazły odzwierciedlenie konflikty kultur i ludów z różnych kręgów cywilizacyjnych. Obrazem centralnym jest rozpad imperium rzym., starcie pogaństwa i chrześcijaństwa w III w. n.e.; bohater dramatu Grek Irydion - syn Amfilocha i kapłanki Odyna Grimhildy, usiłuje samotnie zemścić się za utraconą wolność ojczyzny doprowadzając do upadku staroż. Rzym. W dążeniu do celu posługuje się zdradą i podstępem, w ostatecznej determinacji poświęca nawet duszę nieśmiertelnemu starcowi Masynissie - wcieleniu wiecznego Szatana. Obudzony z letargu 16 wieków potem Irydion ogląda ruiny Rzymu, a o jego duszę wiodą spór diabeł Masynissa i anioł Kornelia, jej wstawiennictwo u Boga rozstrzyga o możliwości zbawienia dla winowajcy Irydiona - za swe niegodziwe sposoby zostaje zobowiązany do dalekiej wędrówki, by w "ziemi mogił i krzyżów" (w domniemaniu chodzi o Polskę) poprzez śmierć i zmartwychwstanie zasłużyć na niebiosa. Taka koncepcja losów bohatera miała jawnie polemiczny charakter wobec postawy Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda, Krasiński wyraźnie stwierdzał, iż szlachetne pobudki nie mogą być usprawiedliwieniem podstępu i zdrady, gdyż taka walka nabiera cech szatańskich, a nie Boskich. W systemie historiozoficznym tego poety Opatrzność ostatecznie zatryumfuje, dlatego niezbędna jest próba cierpienia dla tych, którzy mają doświadczyć jej łaski. Irydion jest bohaterem tragicznym, postawiony wobec wyboru pomiędzy rezygnacją z zadośćuczynienia swym przodkom a podjęciem nieetycznego, skazanego na niepowodzenie działania próbuje przyśpieszyć upadek znienawidzonego Rzymu, ale zrozumie, iż jest "tylko cieniem, odbitym od późnej przyszłości", i nie ma bezpośredniego wpływu na bieg zdarzeń

Co to jest Irydion w Słownik definicji I .