jakubowski zygmunt co to znaczy

Co oznacza Jakubowski Jan Zygmunt? Co to jest: historyk lit. pol., krytyk lit., dziennikarz

Co znaczy Jakubowski jan zygmunt

Definicja JAKUBOWSKI JAN ZYGMUNT: historyk lit. pol., krytyk lit., dziennikarz. Studiował polonistykę na UW (1928-34). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel gimnazjalny, a w okresie okupacji w tajnym nauczaniu. W l. 1942-45 więzień obozów koncentracyjnych (między innymi w Oświęcimiu i Buchenwaldzie). Po wojnie pracował w łódzkich uczelniach (WSP i na uniwersytecie). Od 1954 r. prof. UW. Był twórcą i redaktorem "Polonisty" (1946-47), później "Polonistyki" (od 1948), "Przeglądu Humanistycznego" (od 1957), red. naczelnym "literaturze" (XII 1965-VII 1972), współred. "Prac Polonistycznych". Współpracował z "Kulturą". W badaniach nauk. skupiał się na poezji Młodej Polski (((między innymi Młoda Polska i Stanisław Wyspiański, 1958; Stanisław Wyspiański, 1961; Stefan Żeromski, 1964; Zapomniane ogniwo - studium o A. Dygasińskim, 1967), 20-lecia międzywojennego i współczesności (20 lat współczesnej literatury polskiej z perspektywy historycznej, 1964), analizując ją pod kątem pełnionych funkcji narod. i społ. Autor antologii Poetki Młodej Polski, podręczników i antologii dla szkół średnich, redaktor zbiorowych publikacji Polska krytyka literacka (1959-66) i Poezja polska od średniowiecza do pozytywizmu (1974), inicjator i redaktor serii Biblioteka "Polonistyki" i wydawca pism S. Brzozowskiego, A. Sygietyńskiego, S. Witkiewicza. Pośmiertnie ukazały się Dokąd, lecz i skąd idziemy (1977) i Porozmawiajmy o ""literaturze (1979)

Co to jest Jakubowski Jan Zygmunt w Słownik definicji J .