jakubowski zygmunt co to znaczy

Co znaczy Zygmunt Jan Jakubowski słownik. Co to jest lit. pol., krytyk lit., dziennikarz. Studiował

Co znaczy Jakubowski jan zygmunt

Definicja JAKUBOWSKI JAN ZYGMUNT: historyk lit. pol., krytyk lit., dziennikarz. Studiował polonistykę na UW (1928-34). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel gimnazjalny, a w okresie okupacji w tajnym nauczaniu. W l. 1942-45 więzień obozów koncentracyjnych (między innymi w Oświęcimiu i Buchenwaldzie). Po wojnie pracował w łódzkich uczelniach (WSP i na uniwersytecie). Od 1954 r. prof. UW. Był twórcą i redaktorem "Polonisty" (1946-47), później "Polonistyki" (od 1948), "Przeglądu Humanistycznego" (od 1957), red. naczelnym "literaturze" (XII 1965-VII 1972), współred. "Prac Polonistycznych". Współpracował z "Kulturą". W badaniach nauk. skupiał się na poezji Młodej Polski (((między innymi Młoda Polska i Stanisław Wyspiański, 1958; Stanisław Wyspiański, 1961; Stefan Żeromski, 1964; Zapomniane ogniwo - studium o A. Dygasińskim, 1967), 20-lecia międzywojennego i współczesności (20 lat współczesnej literatury polskiej z perspektywy historycznej, 1964), analizując ją pod kątem pełnionych funkcji narod. i społ. Autor antologii Poetki Młodej Polski, podręczników i antologii dla szkół średnich, redaktor zbiorowych publikacji Polska krytyka literacka (1959-66) i Poezja polska od średniowiecza do pozytywizmu (1974), inicjator i redaktor serii Biblioteka "Polonistyki" i wydawca pism S. Brzozowskiego, A. Sygietyńskiego, S. Witkiewicza. Pośmiertnie ukazały się Dokąd, lecz i skąd idziemy (1977) i Porozmawiajmy o ""literaturze (1979).

Słownik Jasieński Bruno, Właśc. Wiktor B. Zysman:
Co znaczy powieściopisarz, dramaturg, tłumacz, dziennikarz. Najwybitniejszy przedstawiciel pol. futuryzmu. W l. 1914-18 chodził do pol. szkoły w Moskwie. Obserwował rewolucję 1917 r. W 1918 r. zdał maturę i jakubowski jan zygmunt.
Słownik Janicki Klemens, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski:
Co znaczy pisarz humanista przed J. Kochanowskim. Pisał po z łaciny Pochodził z rodz. chłopskiej (ur. w Januszkowie k. Żnina). Sporo zawdzięczał swoim mecenasom: A. Krzyckiemu (przebywał na jego dworze), a po jakubowski jan zygmunt.
Słownik Jakobini Polscy:
Co znaczy poprzez przeciwników polit. ekipie radykalnych działaczy oświec. z kręgu Kuźnicy Kołłątajowskiej (między innymi J. Jasińskiemu, K. Konopce, J. Dembowskiemu, T. Maruszewskiemu, F. Mejerowi, J jakubowski jan zygmunt.
Słownik Jurgielewiczowa Irena:
Co znaczy powieści dla dzieci i młodzieży, publikowała także prace społ.-pedag., działaczka oświatowa, redaktor wydawnictwa Czytelnik . Początkową twórczość adresowała do najmłodszych dzieci, na przykład jakubowski jan zygmunt.
Słownik Janta-Połczyński Aleksander:
Co znaczy reporter, tłumacz. Studiował polonistykę i ekonomię. Należał do poznańskich grup lit. Loża i Klub Szyderców. Kontynuował naukę w Paryżu (1929-31). Po studiach pracował jako publicysta, między innymi jakubowski jan zygmunt.

Co to jest Zygmunt Jan Jakubowski w Słownik definicji J .

  • Dodano:
  • Autor: