bielecki powieść narodowa co to znaczy

Co oznacza Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym\. Jan Bielecki? Co to jest

Co znaczy Jan bielecki. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

Definicja JAN BIELECKI. POWIEŚĆ NARODOWA POLSKA OPARTA NA PODANIU HISTORYCZNYM: powieść poet. J. Słowackiego opubl. w t. 1 Literaturze (1832), łączy przedmioty scottowskiego historyzmu (sposób odmalowania czasów Stefana Batorego) ze współcześnie rozumianym patriotyzmem (pojmowanie zdrady narod.). Tytułowy bohater mści się za sąsiedzki zajazd na własne dobra ułatwiając Tatarom napaść na zamek magnata Sieniawskiego, zabija go, lecz wyklęty poprzez Kościół i osamotniony nie chce żyć z poczuciem winy. Zarys fabuły (ciągu sensacyjnych zdarzeń) łączy narrację odautorską z wypowiedzią naocznego świadka, zawiera także motywy bliskie Mickiewiczowskiemu Konradowi Wallenrodowi

Co to jest Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym\. Jan Bielecki w Słownik definicji J .