kijan co to znaczy

Co oznacza Jan z Kijan? Co to jest: pseudonim, nazwisko nieznane. Jeden z najwybitniejszych twórców

Co znaczy Jan z kijan

Definicja JAN Z KIJAN: pseudonim, nazwisko nieznane. Jeden z najwybitniejszych twórców lit. sowizdrzalskiej. Chętnie posługiwał się żartem i parodią, kryjąc za nimi krytykę świata feudalnego. Kpił z autorytetów i hierarchii, dewaluował uznane wartości, przekornie aprobował ganione poprzez moralistów postawy (edukacji potrzebne do rzemiosła), abstrakcyjne ideały przymierzał do plebejskiej codzienności (Co ludzie robią na świecie - parodia Pieśni świętojańskiej o Sobótce Kochanowskiego). Utwory J. z K.: Sowiźrzał nowy lub raczej Nowyźrzał (1614), Nowy Sowiźrzał lub raczej Nowyźrzał (b.r.), Fraszki Sowiźrzała nowego (1614), Fraszki nowe Sowiźrzałowe (1615)

Co to jest Jan z Kijan w Słownik definicji J .