janicki klemens ianicius co to znaczy

Co oznacza Janicki Klemens, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski? Co to jest: najwybitniejszy pisarz

Co znaczy Janicki klemens, ianicius, janicjusz, januszkowski

Definicja JANICKI KLEMENS, IANICIUS, JANICJUSZ, JANUSZKOWSKI: najwybitniejszy pisarz humanista przed J. Kochanowskim. Pisał po z łaciny Pochodził z rodz. chłopskiej (ur. w Januszkowie k. Żnina). Sporo zawdzięczał swoim mecenasom: A. Krzyckiemu (przebywał na jego dworze), a po jego śmierci - P. Kmicie. Odwdzięczył się im utworami panegirycznymi. Studiował w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, gdzie zachwycił się literaturą Owidiusza - poprzez całe życie tworzył pod jej wpływem. W 1538 r. wyjechał (dzięki Kmicie) na studia do Włoch - tu w 1540 r. (w dowód uznania dla jego wierszy) został uwieńczony laurem poetyckim. W tym samym roku dolegliwość zmusiła go do powrotu do Polski. Pierwsze dzieło J. to Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich (Vitae archiepiscoporum Gnesnensium, 1536/37) - zestaw epigramatów sławiących dostojników Kościoła, lecz i łagodnie, na pół żartobliwie krytykujących nadużycia duchownych. Żywoty arcybiskupów i Żywoty królów polskich wierszem elegijnym opisane (Vitae Regnum Polonorum elegiaco carmine descriptae) są skrótem historii Polski. Do antwerpskiego wyd. Żywotów królów (1563) dołączono Dialog przeciw różnorodności i zmienności polskich strojów (In Polonici vestitis varietatem et inconstantiam dialogus, 1541 albo 42), gdzie ustami Władysława Jagiełły i Stańczyka wypowiada pochwałę początków dynastii Jagiellonów - czasu narodzin silnej monarchii. Zbiorem różnorodnych wierszy (od okolicznościowych po manifesty artyst.) były Tristium liber I. Varium elegiarum liber I. Epigrammatum liber I (Żale. Elegie. Epigramaty). Główny utwór J. to Tristia VII zw. elegią O sobie samym do potomności. Na uwagę zasługują także: epitalamium na ślub Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsburżanką i satyryczny utwór Querela Reipublicae (Skarga Rzeczypospolitej). Szczera, zapisująca autentyczne przeżycia literatura J. cieszyła się sporą popularnością w renesansie. Występujące w niej motywy i wątki można odnaleźć w twórczości M. Reja, Grzegorza z Sanoka i Kochanowskiego. Zdolność wyrażania uczuć zdobyła poecie uznanie w romantyzmie

Co to jest Janicki Klemens, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski w Słownik definicji J .