jasieński bruno właśc wiktor co to znaczy

Co oznacza Zysman\. Wiktor B\. Jasieński Bruno, właśc? Co to jest: pisarz, powieściopisarz

Co znaczy Jasieński bruno, właśc. Wiktor b. Zysman

Definicja JASIEŃSKI BRUNO, WŁAŚC. WIKTOR B. ZYSMAN: pisarz, powieściopisarz, dramaturg, tłumacz, dziennikarz. Najwybitniejszy przedstawiciel pol. futuryzmu. W l. 1914-18 chodził do pol. szkoły w Moskwie. Obserwował rewolucję 1917 r. W 1918 r. zdał maturę i powrócił do Polski. Studiował na UJ. Od 1923 r. rozpoczął odchodzić od futuryzmu ku literaturze rewol. Już jako zdeklarowany komunista wyjechał w 1925 r. do Paryża, wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej. Z jej polecenia działał w środowisku robotniczym - między innymi założył teatr. Aktywność polit. i opublikowanie powieści Palę Paryż wywołały wydalenie poety z Francji. Pojechał do ZSRR, przyjął obywatelstwo radzieckie i wstąpił do WKP(b). W trakcie pobytu w Leningradzie i Moskwie aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym, redagował pisma lit., między innymi "Literaturę Rewolucji Światowej" wyd. w kilku językach. W 1937 r. został aresztowany pod fałszywym zarzutem i skazany na 15 lat obozu. Zmarł na tyfus w drodze na zesłanie w szpitalu pod Władywostokiem. W Polsce w l. 1949-55 oskarżony o szerzenie antyrealizmu w sztuce, został zrehabilitowany w 1957 r. J. był autorem licznych manifestów futurystycznych, między innymi Mańifestu w kwestii literaturze futurystycznej i Mańifestu w kwestii ortografii fonetycznej. Debiutował zbiorem wierszy But w butonierce (1921). W futuryzmie reprezentował nurt lewicowy. Już w Pieśni o głodzie (1922) stworzył ekspresyjny obraz rewol. proletariatu, a wyd. wspólnie z A. Sternem Ziemia na lewo (1924) stała się słowem radykalnych poglądów poety, potwierdzonych w poemacie Wyraz o Jakubie Szeli (1926) i w Palę Paryż (1928). Twórczość J. była świadomie aestetyczna. Pisarz chętnie posługiwał się brzydotą, makabrą, lubił ostre skojarzenia, brutalne obrazy (na przykład obraz miasta-koszmaru w Pieśni o głodzie). Marzenie wyzwolenia się z konwencji, zbliżenia lit. do życia przerodziło się w dojrzałej twórczości J. w dążność do prostoty obrazowania. W prozie (Nogi Izoldy Morgan, 1923; Palę Paryż) poeta odrzucił tradycyjną fabułę na rzecz luźnych, fragmentarycznych kompozycji. Stworzył także pierwszą syntezę futuryzmu pol. - Futuryzm polski (Bilans). W trakcie pobytu w ZSRR napisał w jęz. ros. dram. Bal manekinów (1931) - satyrę na europ. socjaldemokrację, powieść Człowiek wymienia skórę (1932-33) - obraz rewol. przemian w Tadżykistanie, i niedokończoną powieść Zmowa obojętnych (1937) - utwór o zagrażającym ludzkości faszyzmie i niezdolnej do czynu Europie

Co to jest Zysman\. Wiktor B\. Jasieński Bruno, właśc w Słownik definicji J .