jastrun mieczysław co to znaczy

Co oznacza Jastrun Mieczysław? Co to jest: pisarz, eseista, prozaik, tłumacz, członek PEN Clubu

Co znaczy Jastrun mieczysław

Definicja JASTRUN MIECZYSŁAW: pisarz, eseista, prozaik, tłumacz, członek PEN Clubu, współred. "Kuźnicy" (1945-49). W okresie wojny uczestniczył w Warszawie w tajnym nauczaniu, współprac. z konspiracyjną prasą PPR. Debiutował zbiorem literaturze Spotkanie w okresie (1929), następnie wydał tom Inna młodość (1933). Początkowa twórczość J. zespalała przedmioty symbolizmu i tradycje liryki romant., w l. 30. przeważają w niej nastroje katastroficzne, co widoczne jest w zbiorach wierszy Dzieje nieostygłe (1935) i Strumień i milczenie (1937). Moment wojny owocuje opisem okupacyjnych przeżyć w Godzinie strzeżonej (1944) i Rzeczy ludzkiej (1946). Lata powojenne to początkowo patetyczna retoryka obywatelska widoczna w Barwach ziemi (1951) i Poemacie o mowie polskiej (1952), a następnie bunt przeciw wypaczeniom czasów stalinowskich w Gorącym popiele (1956). Późniejszy moment charakteryzuje łączenie zainteresowań filoz. z rozważaniem problematyki przemijania i czasu śmierci, na przykład Scena obrotowa (1977), Punkty świecące (1980). Inny rodzaj twórczości J. to eseistyka filoz.-kulturalna, na przykład Wolność wyboru (1969), Podróż do Grecji (1978); opowieści biograficzne i szkice lit., na przykład Mickiewicz (1949), Spotkanie z Salomeą (1951), Pisarz i dworzanin (1954), Gwiaździsty diament (1971); powieść Piękna dolegliwość (1961); wspomnienia Smuga światła (1983). Ponadto J. jest autorem antologii Symboliści francuscy (1965), Literatura Młodej Polski (1967) i tłumaczeń literaturze franc., ros. i niem., za te ostatnie dostał nagrodę PEN Clubu

Co to jest Jastrun Mieczysław w Słownik definicji J .