koniec wieku co to znaczy

Co oznacza Xix Wieku Koniec? Co to jest: wiersz K. Przerwy-Tetmajera, gdzie określona została

Co znaczy Koniec wieku xix

Definicja KONIEC WIEKU XIX: wiersz K. Przerwy-Tetmajera, gdzie określona została nacechowana zwątpieniem, bezradnością, niewiarą postawa człowieka schyłku wieku. Ciąg retorycznych pytań, otwierających następne wersy, stanowi negację wszystkich dotychczasowych postaw: przekleństwo, ironia, idee, modlitwa, wzgarda, rozpacz, walka, rezygnacja, wiara w byt przyszły, użycie nie mają już racji bytu. Wszystkim przeciwstawione zostały argumenty niezbicie dowodzące bezsensu i nieskuteczności ich stosowania. Żadna z dotychczasowych wiar nie wystarcza, dlatego pada ostatnie, zasadnicze pytanie: "Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, / człowiecze z końca wieku?...", niestety podmiot lir. nie otrzymuje odpowiedzi, człowiek pozostaje bezradny wobec świata: "Głowę zwiesił niemy"

Co to jest Xix Wieku Koniec w Słownik definicji K .