kraszewski józef ignacy co to znaczy

Co oznacza Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita i in.? Co to jest: poeta, dziennikarz

Co znaczy Kraszewski józef ignacy, pseud. B. Bolesławita i in.

Definicja KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. B. BOLESŁAWITA I IN.: poeta, dziennikarz, krytyk lit., historyk, działacz społ. i polit. - człowiek organizacja. Po stworzeniu styczniowym zam. w Dreźnie, w 1884 r. skazany za szpiegostwo na rzecz Francji, po odcierpieniu kary osiadł w Szwajcarii. Redaktor "Athenaeum", "Gazety Codziennej", autor niespotykanej liczby około 220 tytułów powieści, z której uczynił podstawę twórczości. Inicjalne miały charakter romant., na przykład Pisarz i świat (1839), sporą objętość ma cykl ludowych, na przykład Ulana (1843), Chata za wsią (1852), krytykę szlachty i arystokracji zawarł między innymi w powieści Niebieskie migdały (t. 1- 3, 1876), problemy społ.-obycz. poruszył w Latarni czarnoksięskiej (1843- 44), a społ.-polit. między innymi w Morituri (t. 1-2, 1874), nacechowanie filoz. mają Pamiętniki nieznajomego (1846), Powieść bez tytułu (1855), Metamorfozy (1859). Sporo miejsca w twórczości K. zajmuje powieść hist., do głownych należą: Rzym za Nerona (1864), Tułacze (t. 1-3, 1868-70), trylogia saska: Hrabina Cosel (1874), Brhl (1875), Z siedmioletniej wojny (t. 1-2, 1876), również cykl 29 pozycji obejmujących historię Polski od czasów prahist. - Stara baśń (1876) aż do Augusta III - Saskie ostatki (t. 1-2, 1886). Istotną pozycją jest opracowanie hist. Polska w okresie trzech rozbiorów 1772-1799 (t. 1-3, 1873-75), z dokonań publicyst. cykl Kwestia polska w roku 1861 (1862), z kolei z dziedziny krytyki lit. Studia literackie (1842), Nowe studia literackie (1843), Gawędy o poezji i sztuce (1857). Ponadto pisał wiersze, opowiadania, komedie, szkice z podróży

Co to jest Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita i in. w Słownik definicji K .