mocniejszy lepszy co to znaczy

Co oznacza Kto mocniejszy, ten lepszy? Co to jest: W. Potockiego z tomu Moralia - jedna z

Co znaczy Kto mocniejszy, ten lepszy

Definicja KTO MOCNIEJSZY, TEN LEPSZY: W. Potockiego z tomu Moralia - jedna z najdramatyczniejszych satyr w lit. baroku, protest przeciw prześladowaniu arian. Ma kształt dialogu pomiędzy zwolennikiem ich wygnania a obrońcą tolerancji. Pierwszy używa argumentów demagogicznych, sprzecznych z logiką, drugi jest rzeczowy, przekonujący. Wniosek wynika z wypowiedzi rozmówców (brak komentarza odautorskiego): okrucieństwo ustawy antyariańskiej jest zapowiedzią końca pol. tolerancji

Co to jest Kto mocniejszy, ten lepszy w Słownik definicji K .