kultura co to znaczy

Co oznacza Kultura? Co to jest: tygodnik społ.--kult. wychodzący w Warszawie, powołany do życia

Co znaczy "kultura"

Definicja "KULTURA": tygodnik społ.--kult. wychodzący w Warszawie, powołany do życia decyzją ówczesnych władz PRL w miejsce zlikwidowanych "Nowej Kultury" i "Przeglądu Kulturalnego". Redaktorem naczelnym został J. Wilhelmi, a zastępcami R. Bratny i B. Czeszko. W artykule programowym autorzy deklarowali zwrócenie się ku "dziesiątkom tys. odbiorców", a nie "ku zamkniętym kręgom koneserów", "krytycyzm wobec burżuazyjnych treści", "walkę z reakcyjną ideologią [...] płynącą z kapitalistycznego świata". Spora ekipa pisarzy od początku odmówiła współpracy z pismem. Po objęciu redakcji "K." poprzez D. Horodyńskiego (1973) charakter tygodnika nieco się wymienił. Zakres tematów podejmowanych w "K." był od początku szeroki: obejmował problemy literatury i sztuki, życia kult. i społ., najnowszej historii. W tygodniku drukowano fragm. powieści, opowiadania i wiersze współcz. Szczególną wagę przywiązywano do reportażu lit. Z pismem współpracowali znakomici reporterzy, między innymi S. Kozicki, A. Mularczyk, E. Redliński, E. Skalski, drukował w nim M. Wańkowicz. "K." zgromadziła także najlepszych ówczesnych felietonistów. Do ich grona należeli między innymi K. T. Toeplitz (Kuchnia polska), Hamilton (Perswazje), A. Małachowski (Pamiętnik współczesny), A. Osęka (Sytuacje), B. Tomaszewski (Laury i kolce). Specjalnością były cykliczne publikacje, na przykład Prezentujemy (artykuły o pisarzach), Ogromni polskiej publicystyki, Dzieje ćwierćwiecza (omówienia książek). Tygodnik podejmował sporo działań: ogłaszał ankiety wśród ludzi kultury ( na przykład na temat stanu pol. krytyki lit.), konkursy na utwór lit., reportaż, recenzję, inicjował ogólnopolskie dyskusje (( na przykład o nauczaniu literatury w szkołach czy o uniwersytetach - dyskusja prowadzona w 1964 r. przerodziła się w atak na Instytut Badań Literackich PAN). Od 1964 r. "K." przyznawała coroczne nagrody w zakresie literatury, publicystyki i eseistyki, edukacji i działalności kult. czy popularnonaukowej. W l. 70. na łamach pisma regularnie pojawiały się artykuły dotyczące przełomu październikowego i likwidacji "zwyczajnie". Ostatni numer "K." ukazał się w przeddzień ogłoszenia stanu wojennego. Pismo zostało zawieszone; do dziś nie wznowiono jego wydawania

Co to jest Kultura w Słownik definicji K .