łobodowski józef pseud co to znaczy

Co znaczy Łobodowski Józef, pseud. Pszonka słownik. Co to jest prozaik, tłumacz, dziennikarz. L

Co znaczy Łobodowski józef, pseud. Pszonka

Definicja ŁOBODOWSKI JÓZEF, PSEUD. PSZONKA: pisarz, prozaik, tłumacz, dziennikarz. L. 1914-22 spędził w Rosji. Po powrocie do państwie zamieszkał w Lublinie, związał się z kręgiem J. Czechowicza. Początkowo bliski radykalnej lewicy artyst.,red. miesięcznika lit.-społ. "Barykada" (1932). W 1935 r. zerwał te związki (wiersz Smutne porachunki) i nawiązał współpracę z ukr. i kaukaską emigracją. W 1938 r. zamieszkał w Warszawie. Do zimy 1939 r. pracował w PCK, później przedostał się do Francji, gdzie został internowany w obozie dla pol. żołnierzy w Livron. Tu w 1940 r. założył pismo "Wrócimy" (wypełniał je w większości swoimi tekstami). W V 1941 r. uciekł do Hiszpanii. Schwytano go i na 1,5 roku osadzono w obozie w Figueres, po wyjściu zamieszkał na stałe w Madrycie. Debiutował zbiorem wierszy Słońce poprzez szpary (1929). Dwa następne tomy: Rozmowa z Ojczyzną (1935) i Demonom mocy (1936), przyniosły mu Nagrodę Młodych PAL w 1937 r. Zawierały - charakterystyczną również dla późniejszej twórczości Ł. - pesymistyczną poezję, eksploatującą motyw konfliktu natury i kultury. W wojennych wierszach (Z dymem pożarów), będących zapisem osobistych przeżyć, autor weryfikował mity narod., rozwijał motywy tułactwa. Ten typ literaturze kontynuował w Modlitwie na wiosnę (1947) - przejmującej prośbie o sposobność powrotu do państwie. Dramatyzm historii i uroda pejzażu Ukrainy i Wołynia to stałe tematy twórczości Ł. (Złota Hramota, 1954; Pieśń o Ukrainie, 1959). Wątki i techniki lit. arabskiej wykorzystał w Kasydach i gazelach (1961). Podsumowaniem dorobku poet. Ł. był t. W połowie wędrówki (1972). Ł. napisał również powieści nawiązujące do lat dzieciństwa (Komysze, 1955; W stanicy, 1958; Droga powrotna, 1961) i młodości (Dzieje Józefa Zakrzewskiego, 1965-70). Tłumaczył raczej poezję ros. i ukr. Jako dziennikarz sporo uwagi poświęcił pol. polityce wsch. (artykuł Polska i my, 1941), akcentował chrześc. posłannictwo Polski, eksponował jej cywilizacyjny majątek (artykuł W imię czego walczymy, 1940). Po wojnie współpracował z paryską "Kulturą" i londyńskimi "Wiadomościami" i "Dziennikiem Polskim". Pod pseudonim uprawiał satyrę polit. (fraszki i satyry), na przykład Na Stalina, Na obchody mickiewiczowskie we Lwowie. W Polsce zaczęto drukować jego wiersze dopiero w 1980 r.

Słownik Lilla Weneda. Tragedia W 5 Aktach:
Co znaczy kronik historycznych J. Słowackiego, zawierająca list dedykacyjny do Z. Krasińskiego i wiersze: List do Aleksandra Hołyńskiego i Grób Agamemnona. Akcja utworu rozgrywa się w czasach łobodowski józef, pseud. pszonka.
Słownik Lipiec:
Co znaczy z t. Równanie serca (1938), zbudowany z 3 części. Dwie pierwsze to obrazy końca roku szkolnego i wyjazdu nauczyciela-poety na wieś, trzecia to refleksja. Utwór jest odpowiednikiem wykorzystania łobodowski józef, pseud. pszonka.
Słownik Libertynizm:
Co znaczy franc. XVII i XVIII w. skierowany przeciw autorytatywności religii i Kościoła, ascetycznym wzorcom osobowym. Jego zwolennicy dążyli do ukształtowania postawy wolnomyślicielskiej, w swych łobodowski józef, pseud. pszonka.
Słownik Lange Antoni, Pseud. Napierski, A. Wrzesień:
Co znaczy krytyk lit., tłumacz. W trakcie studiów w Paryżu (jęz. wsch., filozofia, lit.) gruntownie poznał współczesne prądy lit., wszedł we franc. środowisko artyst. (uczestniczył we wtorkach S. Mallarmgo łobodowski józef, pseud. pszonka.
Słownik Leśmianizmy:
Co znaczy dla twórczości B. Leśmiana neologizmy, oddające naturę kreowanej poprzez poetę rzeczywistości. Tworzone są wedle zasadami pol. słowotwórstwa: poprzez dodawanie produktywnych przyrostków (na przykład łobodowski józef, pseud. pszonka.

Co to jest Łobodowski Józef, pseud. Pszonka w Słownik definicji L .

  • Dodano:
  • Autor: