mayenowa maria renata co to znaczy

Co oznacza Renata Maria Mayenowa? Co to jest: teoretyk lit., edytor. Studiowała filologię pol. w

Co znaczy Mayenowa maria renata

Definicja MAYENOWA MARIA RENATA: teoretyk lit., edytor. Studiowała filologię pol. w Wilnie. Studia uzupełniała po II wojnie światowej w Pradze. W 1954-68 prof. UW, od 1954 r. prof. Instytutu Badań Literackich PAN, gdzie kierowała działem historii pol. jęz. artystycznego, a w 1957-69 była zastępcą dyrektora ds. naukowych. Wiceprezes Polskiego Tow. Semiotycznego. Współpracowała z licznymi czasopismami, między innymi z "Pamiętnikiem Literackim", "Ruchem Literackim", "Rocznikiem Literackim", "Tekstami". Interesowała się gł. problemami języka literatury, poetyki i semiotyki. Rzeczniczka strukturalizmu jako sposoby badawczej. Wspólnie z W. Górnym opublikowała antologię Praska szkoła strukturalna 1926-48 (1965). Orientacja lingwistyczna jest widoczna również w pracach z poetyki (Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, 1974) i wersologii (O sztuce czytania wierszy, 1964). M. zajmowała się również stylistyką (O stylistyce utworów mówionych, 1972; Mickiewicz a tradycje stylistyczne, 1955), zwł. kwestiami spójności tekstu (Spójność tekstu a postawa odbiorcy, 1971). Jest autorką podręcznika Poetyka opisowa (1949). Pośmiertnie ukazały się jej Studia i rozprawy (1993). M. była red. prac zbiorowych ( między innymi Leksykon polszczyzny XVI wieku, Poetyka. Zarys encyklopedyczny, Język i literatura), red. naukowym serii Biblioteka Pisarzów Polskich i red. naczelnym wydania dzieł wszystkich J. Kochanowskiego

Co to jest Renata Maria Mayenowa w Słownik definicji M .