międzyrzecki artur co to znaczy

Co oznacza Międzyrzecki Artur? Co to jest: pisarz, prozaik, dziennikarz, krytyk lit., tłumacz. Mąż

Co znaczy Międzyrzecki artur

Definicja MIĘDZYRZECKI ARTUR: pisarz, prozaik, dziennikarz, krytyk lit., tłumacz. Mąż J. Hartwig. W 1940 r. ze Lwowa wywieziony w głąb Rosji, w 1942 wstąpił do armii Andersa, przeszedł jej szlak bojowy - walczył pod Monte Cassino. W l. 1946-49 ukończył wydział dziennikarski szkoły nauk polit. w Paryżu. W 1952-56 kierował działem lit. w tygodniku "Świat" (stały felieton Ludzie i książki), w 1956-58 działem literaturze w "Nowej Kulturze". Od 1965 r. zastępca red. naczelnego " literaturze". W 1968 r. po zebraniu w kwestii zdjęcia ze sceny Dziadów A. Mickiewicza (wystąpienie M. o niepodzielności kultury pol. w państwie i na emigracji) został zwolniony z redakcji. Wiceprezes Polskiej Sekcji PEN Clubu, w okresie stanu wojennego i później walczył o jego reaktywację. Od 1991 r. prezes Sekcji. Laureat nagrody PEN Clubu w 1971 r. Debiutował tomem wierszy Namiot z Kanady (1943), tematycznie związanych z wojną i losem żołnierza. Lirykami z t. Strony przydrożne (1949) towarzyszył zachodzącym w Polsce zmianom. II faza twórczości M. otwiera t. Noc darowana (1960). później ukazały się: Piękne zmęczenia (1962), Selekcje (1964), Wybór wierszy (1971), Wygnanie do rymu (1977), Wojna nerwów (1983). M. przekształca własną poezję; ustala ją w esejach jako "poezję otwartą": odchodzi od szablonowych form, łączy style i konwencje, zapisuje swobodną grę wyobraźni. Jego refleksja nad światem jest pesymistyczna i pełna goryczy (motywy względności wszystkiego, przemijania), aczkolwiek regularnie ujęta w formę wiersza żartobliwego albo łączącego liryzm z ironią. W cyklu Rzeka czarownic (z t. Wybór wierszy) przestrzegał przed ograniczaniem wolności słowa. W t. Wojna nerwów zapisał doświadczenia stanu wojennego, ukazał świat absurdalny, ludzi zagubionych, bezradnych, broniących się przed rzeczywistością poprzez nieprzyjmowanie do informacje faktów. Jest w zbiorze próba oswojenia tych emocji poprzez ironię i gorzki humor i wiara w sedno zachowania zdrowego rozsądku wobec nonsensownej rzeczywistości. Twórczość prozatorską M. otwierają Opowieści mieszkańców namiotów (1957), odwołujące się do wojennych i paryskich doświadczeń autora, lecz starannie zacierające wrażenie autobiografizmu. Od t. opowiadań Śmierć Robinsona (1973) proza M. ewoluuje w kierunku groteski, nabiera charakteru alegorii, paraboli, rejestruje chaos świata. M. opublikował także zbiory opowiadań (Powrót do Sorrento, 1958; item, 1970; Wielu mentorów, 1979; To samo miasto, te same miłości, 1992), powieści Złota papuga (1970), esejów Literatura dzisiaj (1964), Dialogi i sąsiedztwa (1970). Opracował (razem z żoną) antologię " literaturze amer. Opiewam nowoczesnego człowieka (1992). Tłumaczył lit. franc. (między innymi utwory G. Apollinaire'a, A. Rimbauda, L. Aragona), angloamerykańską, hiszp., wł. i ros

Co to jest Międzyrzecki Artur w Słownik definicji M .