moja piosnka co to znaczy

Co oznacza Piosnka Moja? Co to jest: jeden z w najwyższym stopniu osobistych liryków C. Norwida

Co znaczy Moja piosnka

Definicja MOJA PIOSNKA: jeden z w najwyższym stopniu osobistych liryków C. Norwida, wysłany z Nowego Jorku w liście do M. Trębickiej, mówiący o tęsknocie za ojczyzną. Podmiot mówiący kryje się za obrazami państwie (ujawnia się w refrenie), budowanymi w 3 pierwszych zwrotkach poprzez przywołanie znaczącego konkretu (chleb, bocianie gniazdo, ukłony), w dalszych - szczegółu tracącego konkretność, aluzji bibl. ("tak za tak, nie za nie" - Mt 5, 57). Na arkadyjską wizję ojczyzny złożona jest zespół wartości właściwych tylko jej. Zakończenie wiersza jest słowem smutnej zgody mówiącego na własny los (wygnanie, samotność). M. p. została napisana prostym, naturalnym stylem. Regularność rytmiczna, refren nadają wierszowi charakter piosenki

Co to jest Piosnka Moja w Słownik definicji M .