naborowski daniel co to znaczy

Co oznacza Naborowski Daniel? Co to jest: pisarz, tłumacz. Wszechstronnie wykształcony: studiował

Co znaczy Naborowski daniel

Definicja NABOROWSKI DANIEL: pisarz, tłumacz. Wszechstronnie wykształcony: studiował medycynę w Bazylei, prawo w Orleanie, mechaniki uczył się od Galileusza w Padwie. Uczęszczał także na uniw. w Wittenberdze i Strasburgu. Wyznawca kalwinizmu, związany z dworem Janusza, później Krzysztofa Radziwiłłów. Zręczny dyplomata, brał czynny udział w życiu polit. państwie. Wspólnie z J. Radziwiłłem uczestniczył w rokoszu Zebrzydowskiego. Koniec życia spędził w dworku w Gieneiciszkach, nękany chorobami i kłopotami finansowymi. 1. wiersz: Wizje domowe żałośne napisał po rokoszu Zebrzydowskiego - o wszystkie nieszczęścia państwie obwiniał króla. Wkrótce porzucił tematykę polit. Zajął się kunsztowną literaturą okolicznościową. Oddał w niej atmosferę i szczegóły życia dworskiego. Jako pisarz nie interesował się rzeczywistym światem - bawił się metodą poet., aluzjami lit. Przed chaosem chronił się w świecie własnego intelektu i ludzkiej kultury, przeciwstawiał mu porządek wiersza. Podobnie jak innych poetów baroku fascynowały go przemijanie, nicość, śmierć ( Krótkość żywota, Marność). Pisał wiersze oparte na efektownych pomysłach ( Do Anny, Na oczy królewny angielskiej), bogatych skojarzeniach związanych z jednym definicją (Cień, Róża). Z równą łatwością posługiwał się stylem ozdobnym i prostym, wykorzystującym wzory sarmackie (listy poet. do Radziwiłłów). Pisał fraszki, sonety, epitafia, treny; wprowadził do lit. pol. list poet. W późniejszej twórczości zrezygnował z wyszukanego konceptu, rozpoczął zapisywać rzeczywiste przeżycia, sięgnął po mit ziemiański (Pieśń ad imitationem Horatiuszowej ody). Chętnie tłumaczył poezję - z z łaciny, wł., niem. i franc. Swoich utworów nie publikował - do XX w. przetrwały w rękopisach

Co to jest Naborowski Daniel w Słownik definicji N .