głębiami co to znaczy

Co oznacza Nad głębiami? Co to jest: cykl 30 sonetów A. Asnyka, wykład mechanizmu filoz., łączącego

Co znaczy Nad głębiami

Definicja NAD GŁĘBIAMI: cykl 30 sonetów A. Asnyka, wykład mechanizmu filoz., łączącego przedmioty romantyzmu i pozytywizmu. Z romantyzmu pochodzi koncepcja świata (nad sferą materii istnieje sfera ducha decydującego o postępie), przekonanie o ograniczeniu możliwości ludzkiego poznania do powierzchni zjawisk i rozumienie wolności narodu jako aktu zbiorowej woli. Z pozytywizmu Asnyk zaczerpnął pogląd o atomistycznej budowie świata, teorię społeczeństwa-organizmu, zasadę podporządkowania działań jednostki dobru ogółu i przekonanie, iż Polska odrodzi się w kształcie dostosowanym do nowych czasów. Pisarz głosił, iż majątek przeszłości, wzbogacony poprzez teraźniejszość, będzie służył przyszłości. Cykl N. g. jest uznawany za jeden z najciekawszych przykładów liryki filoz. 2. poł. XIX w. Ceniony poprzez krytyków za logiczność wywodu, prostotę języka, kunsztowność formy

Co to jest Nad głębiami w Słownik definicji N .