nadrealizm co to znaczy

Co oznacza nadrealizm? Co to jest: kierunek w lit., plastyce, teatrze i filmie, ukształtowany we

Co znaczy Nadrealizm

Definicja NADREALIZM: kierunek w lit., plastyce, teatrze i filmie, ukształtowany we Francji (twórca: A. Breton) w l. 20-30. XX w. (I manifest 1924). U jego podstaw tkwił bunt przeciw współcz. cywilizacji, która oderwała człowieka od natury. Stworzone poprzez nią edukacja i sztuka (zwł. realistyczna) fałszują obraz świata, ujmując go w konwencje. Zdaniem nadrealistów artysta powinien szukać inspiracji w świecie wewn. (zainteresowanie teorią Freuda). Drogą do tego jest eliminowanie kontroli rozumu (pisanie automatyczne), wyzwolenie wyobraźni, tzn. oparcie sztuki na swobodnych skojarzeniach, notowanie snów, halucynacji, strzępów myśli. W nadrealnej rzeczywistości tracą sedno definicje czasu i przestrzeni - nic im faktycznie nie odpowiada: wyobraźnia w jednej chwili przerzuca się z miejsca na miejsce, w świadomości istnieją jednocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sztuka w rozumieniu nadrealistów znaczy wolność od wszelkich schematów i ograniczeń. N. wywarł wpływ na sztukę nowoczesną (w okresie II wojny światowej rozwinął się także w stanach zjednoczonych ameryki i Ameryce Płd.), na modę, obyczajowość i tak dalej W Polsce przejawiał się słabo (odzyskanie niepodległości sprzyjało raczej nastrojom optymistycznym niż buntowniczym) - nie przybrał rozmiarów ruchu artyst. Tendencje surrealistyczne wyrażały się zainteresowaniem sferą podświadomości, tworzeniem obrazów jakby ze snu (zachwianie logiki przyczynowo-skutkowej, asocjacjonizm, swoboda skojarzeń). Ujawniły się w twórczości J. Brzękowskiego z l. 30. ("wyobraźnia wyzwolona"), wczesnej literaturze A. Ważyka, A. Wata (Ja z jednej strony i ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka), K. I. Gałczyńskiego (zwł. Bal u Salomona), a po 1956 r. J. Harasymowicza. Pokrewieństwa z n. dostrzegano w prozie B. Schulza, K. Truchanowskiego i w dramacie S. I. Witkiewicza

Co to jest nadrealizm w Słownik definicji N .