naruszewicz adam co to znaczy

Co oznacza Naruszewicz Adam? Co to jest: pisarz, historyk, tłumacz, jezuita. Od 1770 r. związany z

Co znaczy Naruszewicz adam

Definicja NARUSZEWICZ ADAM: pisarz, historyk, tłumacz, jezuita. Od 1770 r. związany z dworem króla Stanisława Augusta, uczestnik obiadów czwartkowych. W l. 1782-86 sekretarz Porady Nieustającej, zwolennik i propagator Konstytucji 3 maja, po przystąpieniu króla do targowicy wycofał się z czynnego życia polit. W l. 1771-77 redagował "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", na zlecenie króla opracował Historię narodu polskiego (do r. 1386, t. 2-6, 1780-86; t. 1, 1824), autor Historii Jana Karola Chodkiewicza (1781) i dramatów: Gwido, hrabia Blezu (około 1767- 70) i Tankred (powst. 1772/73, zaginiony). Pisał w pierwszej kolejności satyry krytykując szlachecki sarmatyzm i nieodpowiedzialność magnaterii, między innymi Wiek zepsuty (1771), Chudy literat (1773), humorystyczne ody, na przykład Do bizuna (1779), liryki, sielanki. Tłumaczył raczej poezję z łaciny, między innymi Horacego, również Tacyta Dzieła wszystkie (t. 1-4, 1772-83), współcz. poezję franc., między innymi J. de La Fontaine'a, J. J. Rousseau, Woltera. Twórczość N. charakteryzuje różnorodność wzorów i tendencji, bogaty i obrazowy język, czasem celowe łączenie małych form lit. Wywarł znaczący wpływ na współczesnych mu poetów, między innymi T. K. Węgierskiego i F. Zabłockiego

Co to jest Naruszewicz Adam w Słownik definicji N .