nawiązania biblii co to znaczy

Co oznacza nawiązania do Biblii? Co to jest: jedne z najczęstszych w lit. pol. Utwory powstałe w

Co znaczy Nawiązania do biblii

Definicja NAWIĄZANIA DO BIBLII: jedne z najczęstszych w lit. pol. Utwory powstałe w różnych epokach odwołują się do bibl. toposów, motywów i wątków fabularnych, gatunków lit. i stylu. Najczęściej są używane toposy Apokalipsy, genezyjski, motywy ukrzyżowania, zmartwychwstania (III część Dziadów A. Mickiewicza), Hioba (na przykład Byłeś jak ogromny ... K. K. Baczyńskiego), vanitas vanitatum (((na przykład Marność D. Naborowskiego). Pisarze regularnie sięgają do wątku profetycznego (((((na przykład P. Skarga, Kazania sejmowe; A. Mickiewicz, Oda do młodości, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; Cz. Miłosz, Który skrzywdziłeś). Gatunki zaczerpnięte z Biblii to między innymi psalm (((((((na przykład J. Kochanowski, Psałterz Dawidów; Z. Krasiński, Psalmy przyszłości; T. Nowak, Psalmy), tren (((((((((na przykład Treny J. Kochanowskiego), lament (((((((((((na przykład Posłuchajcie, bracia miła, Lament T. Różewicza), przypowieść (((((((((((((na przykład Apollo i Marsjasz Z. Herberta, Bramy raju J. Andrzejewskiego), list duszpasterski ( List do ludożerców T. Różewicza). Uroczysty styl bibl. wykorzystali między innymi P. Skarga w Kazaniach sejmowych, A. Mickiewicz w Składzie zasad, Cz. Miłosz w Który skrzywdziłeś

Co to jest nawiązania do Biblii w Słownik definicji N .