nehring władysław co to znaczy

Co oznacza Nehring Władysław? Co to jest: historyk lit. pol., slawista, prof. uniw. we Wrocławiu

Co znaczy Nehring władysław

Definicja NEHRING WŁADYSŁAW: historyk lit. pol., slawista, prof. uniw. we Wrocławiu, członek AU. Prowadził prace badawcze nad zabytkami języka i lit. pol. Zasłużył się jako wydawca krytycznych edycji Psałterza floriańskiego (1883) i Kazań gnieźnieńskich (1896) i opisu zabytków piśmiennictwa pol. średniowiecza. Opracował studia o twórczości M. Reja, J. Kochanowskiego, J. A. Morsztyna, I. Krasickiego, pol. literaturze dram. w startowym jej okresie, opubl. w zbiorze Studia literackie (1884). Współzałożyciel Śląskiego Tow. Ludoznawczego we Wrocławiu (1894), badacz śląskiej lit. lud. Kurator Tow. Literacko-Słowiańskiego (1868-86), propagator jęz. i lit. pol., twórca nauk. podstaw filologii pol

Co to jest Nehring Władysław w Słownik definicji N .