razy zdarza co to znaczy

Co oznacza Nic dwa razy się nie zdarza? Co to jest: wiersz W. Szymborskiej z tomu Wołanie do Yeti

Co znaczy Nic dwa razy się nie zdarza

Definicja NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA: wiersz W. Szymborskiej z tomu Wołanie do Yeti (1957), gdzie o kruchości człowieka i nieuchronnej przemijalności życia pisarka mówi z ironiczno-żartobliwym dystansem, sięgając do potocznego słownictwa: "pomrzemy bez rutyny", "nie będziemy repetować". W Heraklitowej rzece nieubłaganie płynącego czasu niczego nie można zatrzymać ani zawrócić, wobec powyższego dobrze jest mieć świadomość, iż liczy się chwila obecna, a czas egzystencji człowieka jest czasem teraźniejszym. Wiersz kończy istotne przesłanie: "Uśmiechnięci, wpółobjęci / spróbujmy szukać zgody, / aczkolwiek różnimy się od siebie / jak dwie krople czystej wody"

Co to jest Nic dwa razy się nie zdarza w Słownik definicji N .