niemcewicz julian ursyn co to znaczy

Co oznacza Niemcewicz Julian Ursyn? Co to jest: prozaik, pisarz, satyryk, pamiętnikarz, działacz

Co znaczy Niemcewicz julian ursyn

Definicja NIEMCEWICZ JULIAN URSYN: prozaik, pisarz, satyryk, pamiętnikarz, działacz polit. i kulturalny. Wychowanek warszawskiej Szkoły Rycerskiej, adiutant A. K. Czartoryskiego, przedstawiciel stronnictwa reform, współautor ustawy majowej; współredaktor "Gazety Narodowej i Obcej" (1791-92); sekretarz T. Kościuszki, po klęsce pod Maciejowicami osadzony wspólnie z nim w twierdzy Pietropawłowskiej. W l. 1797-1807 w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie spotkał G. Washingtona i T. Jeffersona, po powrocie aktywny uczestnik życia publicznego, przeciwnik wybuchu stworzenia listopadowego (pierwowzór Prezesa w Kordianie), potem wszedł do Rządu Narodowego. Jeden z czołowych przedstawicieli lit. czasów stanisławowskich i okresu preromantyzmu. Autor pierwszej pol. komedii polit. Powrót posła (wyst. 1791), pamfletów przeciw targowicy, między innymi Fragment Biblie targowickiej. Księgi Szczęsnowe (1792), i bajek, między innymi Gmach podupadły, Bekieszka. Dzieje panowania Zygmunta III (t. 1-3, 1818-19) są kontynuacją Historii narodu polskiego A. Naruszewicza. Śpiewy historyczne (1816) stanowią część projektowanego pieśnioksięgu narod. obejmującego dzieje Polski (muzykę do nich skomponowali między innymi Szymanowska i Kurpiński). W okolicy drobnych utworów w dorobku lit. N. znajdują się powieści: między innymi Dwaj panowie Sieciechowie (1815), Lejbe i Siora, Jan z Tęczyna (1825), utwory dramatyczne, między innymi Kazimierz Ogromny (1792), Samolub (wyst. 1811), Podejrzliwy (wyst. 1831). Szczegółowo opisany i scharakteryzowany obraz epoki zawierają stosunki Podróże historyczne po ziemiach polskich pomiędzy r. 1811 a 1828 odbyte (wyd. 1858) i wspomnienia Pamiętniki czasów moich (1848)

Co to jest Niemcewicz Julian Ursyn w Słownik definicji N .