nierządem polska stoi co to znaczy

Co oznacza Nierządem Polska stoi? Co to jest: wypowiedź moralizatorska W. Potockiego (z Moraliów

Co znaczy Nierządem polska stoi

Definicja NIERZĄDEM POLSKA STOI: wypowiedź moralizatorska W. Potockiego (z Moraliów), rozpoczynająca się polemiką ze znanym powiedzeniem: nierząd (brak rządu, chaos) zapowiada upadek Polski. Powodem "nierządu" jest brak stabilnego prawa: ustawy są zmieniane zbyt regularnie, nikt ich nie przestrzega. Autor o samowolę oskarża magnaterię i bogatą szlachtę - wskutek panującej w państwie sytuacji w najwyższym stopniu cierpi biedna szlachta

Co to jest Nierządem Polska stoi w Słownik definicji N .