nowa fala co to znaczy

Co oznacza Nowa Fala? Co to jest: młodzi poeci ur. tuż po II wojnie światowej, zwani również

Co znaczy Nowa fala

Definicja NOWA FALA: młodzi poeci ur. tuż po II wojnie światowej, zwani również pokoleniem 68 albo pokoleniem 70 (od orientacyjnej daty debiutu). Ich przeżyciem pokoleniowym były wydarzenia polit. z l. 1960-70, zwł. marzec 1968 r. Pełnym głosem przemówili w momencie 1971-76. Zarzucali poprzednim generacjom (między innymi pokoleniu 56), iż nie sprostały wymaganiom współczesności (na przykład nie zapobiegły wpływowi propagandy). Programowym hasłem uczynili Herbertowski nakaz "dawania świadectwa". Żądali od literaturze prawdy, rzetelnego opisu rzeczywistości (akcent na aktualność i bliskość codziennego życia). Opowiadali się po stronie indywidualnego człowieka, bronili jego praw (ich bohater jest jednym z wielu - u S. Barańczaka "NN"). Do niego powinni się zwracać literaci w prosty, bezpośredni sposób (częste w wierszach zwroty do czytelnika). Moralnie bezkompromisowi, fałsz swojej epoki demaskowali poprzez grę z językiem (parodiowanie nowomowy, jęz. propagandy, przywracanie dosłowności utartym metaforom i tak dalej), kontynuując lingwizm (zwł. Barańczak). Włączając się w dyskusję o roli inteligencji, wywołali problem obowiązku pisarza wobec współczesności. Stworzyli wzór literaturze podejmującej aktualne zadania. Nie mieli swojego pisma - wypowiadali się w "Studencie", "Orientacji", "Nowym Wyrazie". Program ideowy i artyst. określili w tekstach krytycznych: Nieufni i zadufani (1971), Ironia i harmonia (1973), Etyka i poetyka (1974) S. Barańczaka i Świat nie przedstawiony (1974) A. Zagajewskiego. Istotne dla ukształtowania się poetyki N. F. były t. Jednym tchem (1970) Barańczaka, W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów (1973) J. Kornhausera, Sklepy mięsne (1975) Zagajewskiego i Organizm zbiorowy (1975) R. Krynickiego. Pokolenie reprezentowali także L. Szaruga, K. Karasek, E. Lipska. Metodą wypowiedzi generacji były teatry studenckie (((między innymi poznański Teatr Ósmego Dnia i krakowski Teatr Stu) i kabarety, ((na przykład Salon Niezależnych (Warszawa). Wydarzenia polit. 1976 r. zróżnicowały N. F. Wielu jej przedstawicieli tworzyło drugi obieg lit

Co to jest Nowa Fala w Słownik definicji N .