nowa polska co to znaczy

Co oznacza Nowa Polska ? Co to jest: miesięcznik społ.-kult., wyd. poprzez emigrantów pol. w

Co znaczy "nowa polska"

Definicja "NOWA POLSKA": miesięcznik społ.-kult., wyd. poprzez emigrantów pol. w Londynie, red. poprzez A. Słonimskiego. Skupiał pisarzy opowiadających się za współpracą z Polską (część po wojnie wróciła do państwie). Byli to między innymi J. Tuwim, W. Broniewski, K. Pruszyński. W "N. P." ukazywały się utwory pol. pisarzy, między innymi opowiadania A. Rudnickiego, fragm. Kwiatów polskich J. Tuwima

Co to jest "Nowa Polska" w Słownik definicji N .