nowaczyński adolf przydomek co to znaczy

Co oznacza Nowaczyński Adolf, przydomek Neuwert? Co to jest: dziennikarz, satyryk, autor dramatów

Co znaczy Nowaczyński adolf, przydomek neuwert

Definicja NOWACZYŃSKI ADOLF, PRZYDOMEK NEUWERT: dziennikarz, satyryk, autor dramatów. Studiował prawo na UJ i ten moment stał się pierwszym kontaktem z kręgami młodzieży artyst., a następnie cyganerii lit. skupionej wokół S. Przybyszewskiego. Nadzwyczajnie barwna postać przełomu wieków znana w Krakowie, poźniej w środowisku warszawskim. Był mistrzem słowa, twórcą niezliczonych neologizmów i kalamburów; sławę zyskał jako satyryk i pamflecista o wyjątkowo celnym, acz zjadliwym piórze. W charakteryzowaniu postaci nie zawsze trzymał się prawdy, a lojalność nie była jego najmocniejszą stroną. W momencie krakowskim wydał tomy satyr prozą Małpie zwierciadło (1902), Facecje sowizdrzalskie (1903), Skotopaski sowizdrzalskie (1904); wierszowane Meandry (1911). W trakcie I wojny światowej publikował pamflety antyniem. w konspiracyjnie redagowanym "Liberum veto" i w "Kurierze Porannym". W momencie międzywojennym jego satyra nabrała cech antysemickich i nacjonalistycznych, co ukazują między innymi publikowane w "Myśli Narodowej": Sen srebrny Salomei Kohn (1923), Moja przejażdżka po Palestynie (1936) i in. Istotną część dorobku N. stanowią portrety, zwł. Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic (1905). Bohaterami swoich sztuk uczynił wielu wybitnych literatów, na przykład I. Krasickiego w Ogromnym Fryderyku (1910), C. Norwida w Cyganerii warszawskiej (1912). Fascynowały go także ogromne postacie hist., czemu dał słowo pisząc powieści i kroniki dramatyczne, na przykład Car Samozwaniec (1908), Pułaski w Ameryce (1917). Ze sztuk współcz. N. należy wymienić Nowe Ateny. Satyra na Ogromny Kraków (1913) i O żonach złych i dobrych (1931)

Co to jest Nowaczyński Adolf, przydomek Neuwert w Słownik definicji N .