nowiny literackie co to znaczy

Co oznacza Nowiny Literackie ? Co to jest: tygodnik społ.-kult. wyd. w Warszawie pod redakcją J

Co znaczy "nowiny literackie"

Definicja "NOWINY LITERACKIE": tygodnik społ.-kult. wyd. w Warszawie pod redakcją J. Iwaszkiewicza. Do zespołu redakcyjnego należeli między innymi: L. M. Bartelski, E. Csató, S. R. Dobrowolski, K. Truchanowski. Pismo niezależne, luźno powiązane z PPS. Unikało skrajności, było otwarte na różne zjawiska lit., dopuszczało wielość poetyk. Akceptowało majątek 20-lecia międzywojennego (zwł. A. Struga, K. Irzykowskiego, B. Leśmiana, J. Czechowicza). Publikowało utwory pisarzy emigracyjnych: K. Wierzyńskiego, J. Wittlina, M. Kuncewiczowej, M. Wańkowicza (fragm. Hubalczyków), W. Gombrowicza (List ferdydurkistów), lecz ostro atakowało instytucje kult. na Zachodzie. "N. L." próbowały rzetelnie informować o życiu kult. w państwie i za granicą - zamieszczały kroniki: franc., z angielskiego:, wł., drukowały teksty wielu pisarzy pol. z różnych generacji i pisarzy obcych, takich jak: Sartre, Giraudoux, Hemingway, Steinbeck, Garcia Lorca, Neruda i in. Tygodnik miał kilka numerów szczególnych: czes., hiszp., radziecki i "szekspirowski". Wiele miejsca poświęcał plastyce, muzyce, teatrowi i filmowi. Stały felieton - Listy do Felicji - pisał J. Iwaszkiewicz. Z "N. L." współpracowało wielu znakomitych pisarzy, krytyków lit. ( między innymi:: R. Matuszewski, K. Wyka, J. J. Lipski) i historyków lit. (( między innymi::: J. Krzyżanowski i W. Kubacki). Pod koniec istnienia pismo uległo naciskom polityki, (( między innymi:::: drukując artykuły głoszące program socrealizmu (na przykład W. Sokorskiego)

Co to jest "Nowiny Literackie" w Słownik definicji N .