nowiny pmo codzienne co to znaczy

Co oznacza Pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym i artystycznym

Co znaczy "nowiny. Pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym i artystycznym"

Definicja "NOWINY. PISMO CODZIENNE POŚWIĘCONE POLITYCE, SPRAWOM SPOŁECZNYM, NAUKOWYM I ARTYSTYCZNYM": dziennik ukazujący się w Warszawie. Tygodnik, wychodzący od 1877 r., zakupił S. Kronenberg (1878) i powierzył A. Świętochowskiemu. "N." stały się pismem pozytywistów. Miały rozbudowany dział lit., gdzie ukazywały się teksty pisarzy pol. i obcych (między innymi E. Zoli). W 1882 r. redakcję pisma objął B. Prus. Próbował uczynić z "N." nauk. "obserwatorium socjalne", tzn. gazetę obiektywnie prezentującą różne poglądy - zarówno postępowe, jak i zachowawcze. Z dziennikiem współpracowali ((między innymi A. Asnyk, P. Chmielowski, A. Dygasiński, J. W. Gomulicki, T. T. Jeż, A. Sygietyński. "N." okazały się niewiele atrakcyjne dla czytelników i w 1883 r. zostały zlikwidowane

Co to jest Pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym i artystycznym"\. "Nowiny w Słownik definicji N .