osjanizm co to znaczy

Co znaczy Osjanizm słownik. Co to jest tendencji w lit. europ. 2. poł. XVIII i pocz. XIX w

Co znaczy Osjanizm

Definicja OSJANIZM: zespół tendencji w lit. europ. 2. poł. XVIII i pocz. XIX w., ukszałtowanych pod wpływem Pieśni Osjana - rzekomo autentycznych utworów celtyckiego barda, w rzeczywistości dzieła J. Macphersona, szkockiego poety z XVIII w. Nie idealne literacko, trafiły w gust epoki, zyskując w Europie wielką popularność. Odkrywały urok dzikiej natury i silnego przeżywania kontaktu z nią, kreowały bohatera - szaleńczo odważnego wojownika (kult przeszłości) wielkodusznego wobec wrogów, wiernego przyjaciela i czułego kochanka. Oddziaływały na czytelnika nastrojem smutku (czasem grozy), płynącym ze świadomości przemijania wszystkiego. Światy ludzi i duchów przenikały się wzajemnie. Lit. europ. naśladowała te cechy, wytworzyła tak zwany osjaniadę, tzn. typ utworu imitującego epokę, scenerię i wątki osjaniczne. W Polsce utwór Macphersona był traktowany jako autentyk. Początkowo stanowił inspirację hist.-folklorystyczną (w badaniach folklorystycznych poszukiwano wiedzy o narodzie); później widziano w nim wzorzec literaturze czułej ( F. Karpiński), liryki nastrojów ( F. D. Kniaźnin), literaturze sielskiej ( K. Brodziński), wypowiedź niczym nieskrępowanego geniusza. Pod wpływem Pieśni Osjana ukształtował się schemat natchnionego śpiewaka, zwrócono się ku Północy (ku Litwie i Żmudzi) w poszukiwaniu barda. Regularnie tłumaczono tekst (albo fragmenty) Macphersona. O. przejawiał się w dumach rycerskich ((albo koncentrujących się na uczuciach bohaterów (na przykład Dumie Lukierdy F. Karpińskiego, dumach J. Ursyna Niemcewicza), w niektórych elegiach (typ "barda bolejącego"), rapsodach i poematach epickich. W lit. pol. (i europ.) łączył się z innymi inspiracjami: z oświec. historyzmem, sentymentalizmem, gotycyzmem, werteryzmem - czasem trudno go od nich oddzielić. Wpłynął na kształtowanie się preromantyzmu; wprowadził do lit. pol. kult przeszłości, emocjonalizm i charakterystyczną nastrojowość. Był przeciwstawiany klasycyzmowi.

Słownik Otwinowski Stefan:
Co znaczy dramatopisarz, felietonista. W momencie okupacji działacz warszawskiego podziemia kulturalnego, po wyzwoleniu kierownik lit. krakowskich teatrów (1946-48), Teatru Satyryków (1952-56), członek osjanizm.
Słownik O Klasyczności I Romantyczności, Tudzież O Duchu Poezji Polskiej:
Co znaczy K. Brodzińskiego, gdzie scharakteryzował klasycyzm i romantyzm w kontekście stworzonego poprzez siebie modelu lit. narod. Uważał, iż powinna ona opisywać i propagować ważne cechy narodu - w sytuacji osjanizm.
Słownik Orientalizm:
Co znaczy postać egzotyzmu, słowo zainteresowania kulturą Wschodu (zwł. arabską, perską, hinduską, chińską i japońską). W najwyższym stopniu rozwinął się w lit. oświecenia (Rękopis znaleziony w Saragossie J osjanizm.
Słownik O Sobie Samym Do Potomności:
Co znaczy Janickiego, z łaciny elegia, poet. żegnanie się ze światem, pisane w przeczuciu zbliżającej się śmierci. Autor, naśladując Owidiusza (Tristia), nadaje utworowi charakter autentycznego, szczerego osjanizm.
Słownik Obrachunki Fredrowskie:
Co znaczy Żeleńskiego, gdzie zamieszczone zostały artykuły o życiu i twórczości A. Fredry publ. na łamach informacje Literackich w l. 1933-34 (cz. Przy biurku) i recenzje teatr. sztuk wystawianych w l. 1919 osjanizm.

Co to jest Osjanizm w Słownik definicji O .

  • Dodano:
  • Autor: