pamiętnik literacki co to znaczy

Co oznacza Pamiętnik Literacki ? Co to jest: kwartalnik poświęcony historii i teorii lit

Co znaczy "pamiętnik literacki"

Definicja "PAMIĘTNIK LITERACKI": kwartalnik poświęcony historii i teorii lit., wychodzący we Lwowie (1902-1939), Warszawie (1946-50) i Wrocławiu (od 1950 do dziś). Początkowo organ Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza (kontynuacja "Pamiętnika Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza") później Instytutu Badań Literackich PAN. Najpoważniejsze pismo literaturoznawcze; informuje o najnowszych badaniach w Polsce i za granicą, inspiruje badaczy, publikuje prace dotyczące wszystkich epok i związków lit. pol. ze światową. Utworzył klasyczny schemat pisma polonistycznego, zachowując stały układ tekstów. Stałe działy "P. L." to: Rozprawy i artykuły, Zagadnienia języka artystycznego, Materiały i notatki (inedita, korespondencje twórców, istotne wiadomości), Przekłady (od 1968), Recenzje i przeglądy, Kronika ( wiadomości o bieżącym życiu naukowym), Dyskusje - Korespondencja. Pismo zamieszcza liczne zestawienia bibliograficzne (w pierwszych latach prowadził dział Bibliografia literacka czasopism). Sporo zeszytów "P. L." miało charakter monograficzny (poświęcone M. Rejowi, A. Mickiewiczowi, J. Słowackiemu, Z. Krasińskiemu, C. Norwidowi, H. Sienkiewiczowi, J. Kasprowiczowi, S. Wyspiańskiemu i lit. epok: staropolskiej, odrodzenia, oświecenia, Polski Ludowej). W 1933-39 i 1948 ukazywała się seria książek Biblioteka "Pamiętnika Literackiego" (w 1960 r. przejęta poprzez Tow. Literackie im. A. Mickiewicza). W "P. L." zamieszczali prace najwybitniejsi literaturoznawcy. Wśród redaktorów znaleźli się: L. Bernacki, W. Bruchnalski, J. Chrzanowski, B. Gubrynowicz, W. Hahn, K. Kolbuszewski, J. Krzyżanowski, E. Kucharski, S. Łempicki, T. Mikulski, T. Pini, B. Zakrzewski (red. naczelny od 1960)

Co to jest "Pamiętnik Literacki" w Słownik definicji P .