peiper tadeusz pseud alden co to znaczy

Co znaczy Peiper Tadeusz, pseud. Jan Alden, Jan Badyński, Marian Bielski słownik. Co to jest

Co znaczy Peiper tadeusz, pseud. Jan alden, jan badyński, marian bielski

Definicja PEIPER TADEUSZ, PSEUD. JAN ALDEN, JAN BADYŃSKI, MARIAN BIELSKI: pisarz, prozaik, dramaturg, krytyk lit. i teatr. Od lat szkolnych związany z ruchem niepodległościowym (prezes tajnej organizacji socjalistycznej), później członek "Strzelca". Studiował filozofię i prawo na UJ. W 1911 r. wyjechał na dalsze studia do Berlina, później Paryża - tu zaskoczył go wybuch I wojny światowej. Internowany jako poddany austr., uzyskał zgodę na wyjazd do Hiszpanii. W prasie madryckiej publikował artykuły między innymi o lit. pol. W 1921 r. powrócił do Krakowa. Współprac. z "Gońcem Krakowskim" i "Nową Sztuką". W 1922 r. założył pismo "Zwrotnica. Kierunek: sztuka teraźniejszości". Na jej łamach opublikował swój program literaturze awangardowej, który stał się programem awangardy krakowskiej. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Lwowa. Aresztowany w 1940 r., następnie zwolniony, przebywał w Moskwie i Kujbyszewie; w Jakucku zbierał syberyjskie polonica. Współpracował ze Związkiem Patriotów Polskich (w VI 1943 r. był członkiem zarządu). Publikował w "Nowych Widnokręgach". W 1944 r. powrócił do państwie. Od pierwszego artykułu w "Zwrotnicy" (pkt. wyjścia) konsekwentnie rozwijał i uzupełniał własną teorię literaturze. Znaczne artykuły P.: Miasto. Masa. Maszyna i Metafora teraźniejszości. Esej Nowe usta (1925) był usystematyzowaniem i syntetyczną prezentacją jego poetyki. Wraz ze zbiorem szkiców i artykułów Tędy (1930) stał się całościowym programem literaturze awangardowej. P. zdecydowanie odrzucił estetykę Młodej Polski. W miejsce indywidualnej ekspresji wprowadził kult rzemiosła. Twierdził, iż człowiek żyjący w świecie XX-wiecznej cywilizacji potrzebuje nowej sztuki (zainteresowanie kulturą wielkomiejską, zasada 3 M, inne niż dotychczas środki wyrazu). Oddzielił jęz. literaturze ("pseudonimuje") od jęz. prozy ("nazywa"). Toczył liczne polemiki o istotę literaturze, między innymi z S. Żeromskim, K. Irzykowskim, skamandrytami, futurystami. Jako twórca literaturze realizował własne założenia teoretyczne (debiutancki t. A, 1924; Żywe linie, 1924; Raz, 1929). Pod koniec 20-lecia międzywojennego pisał wiersze będące dokumentem epoki (dłuższy utwór lir. Kronika dnia). Był autorem powieści autobiograficznej Ma lat 22 (1936) i Krzysztof Kolumb odkrywca (wyd. 1949) i 2 dramatów: awangardowego Szósta! szósta! (1924) i bardziej tradycyjnego Skoro go nie ma (1933). W okresie pobytu w Madrycie przełożył na hiszp. Chłopów W. Reymonta, a w 1956 r. na pol. Psa ogrodnika Lopego de Vega. Po 1944 r. zajął się gł. krytyką teatr. Od poł. l. 50 nie publikował i nie zgadzał się na wznawianie swoich poprzednich tekstów. Ponowne zainteresowanie twórczością P. przyszło w l. 60. W Toruniu powstał Teatr Peipera (1970-73), wystawiający utwory pisarza. P. był najwybitniejszym teoretykiem pol. literaturze awangardowej, jego poglądy wywarły wpływ na kilka pokoleń pisarzy.

Słownik Praca U Podstaw:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie barier peiper tadeusz, pseud. jan alden, jan badyński, marian bielski.
Słownik Pan Podstoli:
Co znaczy Krasickiego w 3 cz., I: 1778, II: 1784, III nie ukończona: 1798. Wyrosła z doświadczeń prozy eseistycznej Monitora , łączy przedmioty traktatu, utworów parenetycznych i obycz. Tytułowy i kluczowy peiper tadeusz, pseud. jan alden, jan badyński, marian bielski.
Słownik Pieśń O Dobrej Sławie:
Co znaczy Kochanowskiego, rozpoczynający się zachętą skierowaną do nieokreślonego odbiorcy, aby zadbał o sławę bardziej niż o dobra doczesne. Podmiot mówiący rozróżnia 2 metody życia: bydlęcy (zaspokojenie peiper tadeusz, pseud. jan alden, jan badyński, marian bielski.
Słownik Ptasi Gościniec:
Co znaczy Auderskiej, której bohaterem i narratorem jest chłop poleski Szymon Drozda z Moroczy, po kampanii wrześniowej deportowany na Syberię, wracający do Polski jako żołnierz I Armii WP. Zdarzenia peiper tadeusz, pseud. jan alden, jan badyński, marian bielski.
Słownik Pieśń O Spustoszeniu Podola:
Co znaczy Kochanowskiego napisany po najeździe Tatarów na Podole w 1575 r. Poetycka odezwa skierowana do Polaków, apel, aby zbierali kapitał na utworzenie wojska zaciężnego. Konkretny cel decyduje o sposobie peiper tadeusz, pseud. jan alden, jan badyński, marian bielski.

Co to jest Peiper Tadeusz, pseud. Jan Alden, Jan Badyński, Marian Bielski w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: