sandauer artur co to znaczy

Co oznacza Artur Sandauer? Co to jest: krytyk lit., prozaik, tłumacz; studiował filologię klasyczną

Co znaczy Sandauer artur

Definicja SANDAUER ARTUR: krytyk lit., prozaik, tłumacz; studiował filologię klasyczną na uniw. we Lwowie, schwytany poprzez Niemców w okresie wojny został zamknięty w getcie, z którego uciekł. W 1944 r. wstąpił do WP, był red. pism wojskowych, potem przebywał w Paryżu; od 1974 prof. lit. pol. na UW. Jeszcze przed wojną ukazały się jego pierwsze szkice lit. o W. Gombrowiczu i B. Schulzu i studium Theokritos, twórca sielanki (1935). Po wojnie opublikował analizę poetyki wybranych twórców w tomie Poeci trzech pokoleń (1955), a następnie następne tomy prac krytycznych, między innymi: Moje odchylenia (1956), Stanowiska wobec... (1963), Samobójstwo Mitrydatesa (1968), Poeci czterech pokoleń (1977), O sytuacji pisarza pochodzenia żydowskiego. Rzecz, którą nie ja powinienem napisać (1983). S. jest także autorem dwu tomów prozy, gdzie przedstawia tragedię holokaustu Śmierć liberała (1947) i Zapiski z martwego miasta (1962). W ramach krytyki dotychczasowego modelu kultury wydał cykl pamfletów zgromadzonych w t. Bez taryfy ulgowej (1959) i Dla każdego coś przykrego (1966). W jego dorobku znajdują się także wspomnienia z pobytu w Izraelu W 2000 lat potem (1956) i studia starotestamentowe Bóg, Szatan, Mesjasz i ...? (1977). Istotną pozycję stanowią przekłady z lit. gr. Dramaty greckie (1974) i tłumaczenia L. Aragona, A. Czechowa, W. Majakowskiego

Co to jest Artur Sandauer w Słownik definicji S .