sarbiewski maciej kazimierz co to znaczy

Co oznacza Kazimierz Maciej Sarbiewski? Co to jest: jezuita należący do intelektualnej elity zakonu

Co znaczy Sarbiewski maciej kazimierz

Definicja SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ: jezuita należący do intelektualnej elity zakonu, teoretyk literaturze i piszący po łacinie pisarz o sławie europ. W XVII w. ukazało się powyżej 30 wydań jego liryków tłum. na jęz. z angielskiego:, pol., niem., franc. i wł. W 1623 r. papież Urban VIII uwieńczył go laurem poet. S. studiował w Akademii Wileńskiej i w Braniewie. Był doktorem filozofii i teologii, erudytą, znawcą literaturze, nauczycielem w szkołach jezuickich w Krożach na Żmudzi, w Płocku i na Akademii Wileńskiej. W l. 1622-25 przebywał w Rzymie, nawiązał kontakt z tamtejszym środowiskiem intelektualnym. W 1635 r. został nadwornym kapelanem Władysława IV. Opuścił dwór w 1640 r. - kilka dni przed śmiercią. W Pochwale Bugu (Laus Bugi) symbolicznie pożegnał rzeki antyku i obiecał zastąpić je polskimi, przyznając w swojej twórczości istotne miejsce narod. literaturze. Podjął także próbę epopei o Lechu (Fragmentum libri undecimi Lechiados) i przekładu i parafrazowania tekstów dawnych ( Bogurodzica, literatura J. Kochanowskiego). Pisał ody, epigramaty, wiersze okolicznościowe (Lyricorum libri tres i Lyricorum libri IV). W traktacie De acuto et arguto ... sive Seneca et Martialis sformułował program barokowego konceptyzmu - jako źródła przeżyć estetycznych wskazał zdziwienie i niespodziankę. Ze wszystkich gat. lit. najwyżej cenił epos - dzieło doskonałej sztuki (De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus). W literaturze widział przedmioty naśladowcze i kreacyjne - pisarz musi respektować prawa ogólne i tworzyć swoje. Sprostać takiemu zadaniu może tylko artifex doctus posiadający erudycję humanisty, wiedzę matematyka, przyrodnika, a nawet tajemną, dysponujący również sprawnym warsztatem lit. Uznanie przyniosła S. liryka i tłumaczenia i parafrazy wierszy Horacego (tak zwany parodie horacjańskie) - nazwano go chrześc. Horacym. Twórców staroż. nie naśladował niewolniczo, ale interpretował w duchu chrześc. Zachował umiar, nie poddał się skrajności stylu barokowego. Jego literatura była wzorem dla wielu, między innymi A. Naruszewicza

Co to jest Kazimierz Maciej Sarbiewski w Słownik definicji S .