satyra leniwych chłopów co to znaczy

Co oznacza Satyra na leniwych chłopów, inc. Chytrze bydlą z pany kmiecie? Co to jest: jedyny

Co znaczy Satyra na leniwych chłopów, inc. "chytrze bydlą z pany kmiecie"

Definicja SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW, INC. "CHYTRZE BYDLĄ Z PANY KMIECIE": jedyny zachowany w całości utwór satyr. po polsku. Zapisany w 1483 r. Tytuł nadany poprzez XIX-wiecznego wydawcę. Początkowe wersy mówią o kmieciach jako zbiorowości, kolejne - o jednym, czyniąc go nosicielem charakterystycznych cech chłopów. Kmieć - pozornie prostak - wykazuje wiele sprytu w oszukiwaniu pana (jest "chytry"). Taki sposób przedstawiania chłopa powtarza się w publicystyce i lit. szlacheckiej kolejnych wieków. Anonimowy autor (zapewne szlachcic) dobrze zna realia pol. wsi. Posługuje się barwnym, zbliżonym do potocznego językiem (raczej leksyką)

Co to jest Satyra na leniwych chłopów, inc. Chytrze bydlą z pany kmiecie w Słownik definicji S .