schyłek wieku co to znaczy

Co oznacza Wieku Schyłek? Co to jest: wiersz W. Szymborskiej z tomu Ludzie na moście (1986), gdzie

Co znaczy Schyłek wieku

Definicja SCHYŁEK WIEKU: wiersz W. Szymborskiej z tomu Ludzie na moście (1986), gdzie autorka operując wiedzą codzienną pozwala czytelnikowi na prostą konstatację stanu rzeczy. Obraz XX w. pozbawia czytelnika złudzeń co do historii i człowieka, następne wersy przywołują oczywiste stwierdzenia typu: "Głupota nie jest śmieszna", i każą się zastanowić nad, wydawałoby się, stwierdzalną prostym oglądem prawdą, końcowy wniosek zaskakuje: "nie ma pytań pilniejszych / od pytań naiwnych". Każdy zna odpowiedzi, lecz z tego faktu nic dla usprawnienia świata nie wynikło, pytania mimo swej naiwności pozostały nadal pilne. Utwór pozbawiony poet. stylistyki i ozdobnego obrazowania, zawierający kolokwializmy, jest odpowiednikiem wywodu z udziałem paradoksów logicznych, których czasem autorka tworzy tylko pozory: "Bóg miał w końcu uwierzyć w człowieka" nie jest prostym odwróceniem myśli "człowiek miał uwierzyć w Boga", lecz zapisem prawdy o człowieku

Co to jest Wieku Schyłek w Słownik definicji S .