srebrny salomei romans co to znaczy

Co oznacza Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w 5 aktach? Co to jest: dramat J. Słowackiego

Co znaczy Sen srebrny salomei. Romans dramatyczny w 5 aktach

Definicja SEN SREBRNY SALOMEI. ROMANS DRAMATYCZNY W 5 AKTACH: dramat J. Słowackiego, wyd. 1844, wyst. w Krakowie 1900. Próba historiozoficznej interpretacji buntu chłopskiego na Ukrainie w 1768 r., zawierająca świadomą stylizację niektórych postaci na osoby hist., na przykład Regimentarz, Sawa, Semenko. Bohater dramatu Gruszczyński nie umie odczytać swego powołania, pozostaje bierny wobec wezwań konfederatów, a następnie szuka spełnienia w wojskach Regimentarza tłumiącego ukraiński bunt chłopów, za co skazany został wspólnie z rodziną na cierpienia i dzięki nim zrozumiał sedno historii i własnego losu. Opisy wzajemnego okrucieństwa chłopów i szlachty służą uświadomieniu, iż historia postępuje drogą krwi i męczeństwa - w taki sposób realizuje się wola Opatrzności. Mistyczny dramat jako cel dziejów ukazuje osiągnięcie Królestwa Bożego, wydarzenia na Ziemi zaś są bezustannym zmaganiem się ducha i materii. Tragizm następnych wydarzeń zostaje przełamany końcową sceną o wyraźnie sielankowym charakterze, gdzie Salomea Gruszczyńska łączy się z synem Regimentarza, a księżniczka z Sawą. Obraz świata złączający groteskowe pomieszanie rozpaczy i śmieszności ma znamiona tragigroteski, a świadomie tworzony dystans wobec tekstu - iluzji poet. jest metodą na poznanie prawdy poza umownością sztuki ( ironia romant.)

Co to jest Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w 5 aktach w Słownik definicji S .