sentymentalizm co to znaczy

Co oznacza Sentymentalizm? Co to jest: prąd lit. i jedno z głównych zjawisk lit. XVIII w. w Europie

Co znaczy Sentymentalizm

Definicja SENTYMENTALIZM: prąd lit. i jedno z głównych zjawisk lit. XVIII w. w Europie i Polsce doby stanisławowskiej. Upowszechniony w powieściach L. Sterne'a Podróż sentymentalna, J. J. Rousseau Nowa Heloiza i S. Richardsona Pamela, kreował nowy typ bohatera lit. obdarzonego szczególną wrażliwością, szczęśliwego z dala od cywilizacji na łonie natury, życie wypełniającego uczuciami i namiętnościami. Dla wyrażania stanów emocji poeci stworzyli pewne normy, opisywali tęsknotę, żal, nieodwzajemnione uczucie, melancholię i rozpamiętywanie, rozstanie i tęsknotę; preferowanymi gat. stały się sielanka, elegia, pieśń, oda i duma. W Polsce ośrodkiem takiej twórczości stała się rezydencja pałacowo-parkowa Czartoryskich w Puławach, gdzie tworzyli, między innymi F. Karpiński ( Laura i Filon, Do Justyny tęskność na wiosnę ) i F. D. Kniaźnin. Wewn. przeżycia człowieka znalazły odbicie również w powieści, na przykład Malwina, a więc domyślność serca M. Wirtemberskiej; motywy i tematy lit. s. znalazły słowo również w innych dziedzinach sztuki (malarstwie, muzyce), stając się pewnym elementem mody w środowiskach magnackich. S. zapowiadał preromantyzm, inspirował także właściwą lirykę romant

Co to jest Sentymentalizm w Słownik definicji S .