siedlecki adam grzymała co to znaczy

Co oznacza Siedlecki Adam Grzymała, pseud. Quis, Mus, Franciszek Wierzbiński, Jan z Muranowa? Co to

Co znaczy Siedlecki adam grzymała, pseud. Quis, mus, franciszek wierzbiński, jan z muranowa

Definicja SIEDLECKI ADAM GRZYMAŁA, PSEUD. QUIS, MUS, FRANCISZEK WIERZBIŃSKI, JAN Z MURANOWA: krytyk lit. i teatr., prozaik, dramaturg. Studiował matematykę i edukacji humanist. na UJ. Pracował w redakcji "Życia", współpracował z "Czasem" (1906- 12), a po 1918 r. z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Rzecząpospolitą" i "Kurierem Warszawskim", gdzie zamieszczał stałe recenzje. Był współtwórcą krakowskiego Teatru Ludowego, a w 1916-18 jego dyrektorem. Jako kierownik lit. (1906-11) Teatru Miejskiego w Krakowie (późniejszy Teatr im. J. Słowackiego) preferował ogromną lit. narod. (Słowacki, Wyspiański), komediopisarstwo A. Fredry, współcz. dramaturgię pol. (A. Nowaczyński, L. Rydel, H. K. Rostworowski) i obcą. W l. 1913-15 był kierownikiem lit. Teatru Rozmaitości w Warszawie. W działalności polit. po 1918 r. związany z ND. Start okupacji przeżył w Warszawie. W 1942- 43 więziony na Pawiaku, po uwolnieniu przeniósł się do Bielan pod Grójcem. Po wojnie był wykładowcą, a następnie dyrektorem bydgoskiej Szkoły Dramatycznej (1945-48). Uhonorowany różnymi nagrodami, między innymi Złotym Wawrzynem PAL (1937) i nagrodą im. Pietrzaka (1964). Debiutował komedią Niewolnicy krwi (1899). Później napisał jeszcze kilka nie najlepszych dramatów (na przykład Popas króla jegomości, 1922), lecz gł. zajął się krytyką artyst. W wyraźnie subiektywnych tekstach odwoływał się zarówno do badań nauk., jak i intuicji. Twierdził, iż poezja i krytyka lit. powinny utrwalać narod. odrębność. Analizę dzieła wiązał z rozważaniami o osobowości pisarza (((na przykład Wyspiański. Cechy i przedmioty twórczości, 1902). Portrety artystów pozytywist. i młodopolskich zawarł w t. Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim (1961), Na orbicie Melpomeny (1966), Ludzie i dzieła (1967), a pisarzy i uczonych zmarłych w okresie okupacji w t. Nie pożegnani (1972). Napisał Sto jedenaście dni letargu (1965) - wspomnienia z Pawiaka. Sporo prac poświęcił teatrowi (((((na przykład Świat aktorski moich czasów, 1957). Pisał piękną, dokładną polszczyzną, barwnym, gawędziarskim stylem, chętnie posługiwał się anegdotą, żartem. Był również autorem nowel ( między innymi Galeria moich bliźnich, 1911), powieści (( między innymi Samosęki, 1924), tłumaczył z jęz. ros. (Gogola, Czechowa, Gorkiego i in.). Pośmiertnie ukazał się zestaw recenzji S. Z teatrów warszawskich 1926-39 (1971)

Co to jest Siedlecki Adam Grzymała, pseud. Quis, Mus, Franciszek Wierzbiński, Jan z Muranowa w Słownik definicji S .