sienkiewicz henryk pseud co to znaczy

Co oznacza Sienkiewicz Henryk, pseud. Litwos? Co to jest: powieściopisarz, nowelista, laureat

Co znaczy Sienkiewicz henryk, pseud. Litwos

Definicja SIENKIEWICZ HENRYK, PSEUD. LITWOS: powieściopisarz, nowelista, laureat Nagrody Nobla (1905). Dziennikarz "Przeglądu Tygodniowego", współwłaściciel dwutygodnika "Niwa" (1874-78), red. dziennika "wyraz" (1882-87), korespondent "Gazety Polskiej" w Ameryce (1876-78). Uroczysty jubileusz 25-lecia pracy połączony był z ofiarowaniem mu poprzez naród z tej okazji majątku Oblęgorek (1900). W pierwszym okresie twórczości pisał raczej nowele o wydźwięku pozytywist., między innymi Szkice węglem (1880) - wyrazisty obraz niedoli chłopa po uwłaszczeniu, Bartek zwycięzca (1882) - opowieść o chłopie zmuszonym do służby w armii zaborczej, Za chlebem (1880) - rzecz o niedoli chłopskiego emigranta, Janko Muzykant (1880) - o chłopcu marnującym talent w wyniku braku możliwości edukacji, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (1880) - o funkcjonowaniu zaborczej szkoły. Nowele amer. to między innymi obraz patriotycznej nostalgii Latarnik (1882), Wspomnienie z Maripozy (1889) i protest przeciw zagładzie Indian Sachem (1889). Około 40 nowel autorstwa S. przyczyniło się niewątpliwie do rozkwitu tego gatunku lit. Sławę jednego z największych twórców prozy pol. i światowej zdobył cyklem hist. napisanym "ku pokrzepieniu serc", w którego skład wchodzą: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. To jest barwny, wyidealizowany obraz wydarzeń dziejowych w Polsce XVII w., artyst. lekcja patriotyzmu i wiary w wartość bohaterstwa przedstawiona na tle wojen kozackich, najazdu szwedzkiego i wojny z Turcją (1648-72). Sporą popularność zdobyły również następne powieści S., między innymi psychol. Bez dogmatu (1891), mieszczańsko-ziemiańska Rodzina Połanieckich (1895), głośna hist. powieść z czasów Nerona o relacjach pomiędzy Rzymem a rodzącym się chrystianizmem Quo vadis (1896) i Krzyżacy (1900) - hist. dzieło z epoki Jadwigi i Jagiełły o procesie budzenia się świadomości narod. z finałową zwycięską bitwą pod Grunwaldem. Dalsze powieści hist. (Na polu chwały) były już bez znaczenia. Wielką poczytnością cieszy się zaś powieść dla młodzieży W pustyni i w puszczy (1911). Rozległe zainteresowania publicyst. znalazły słowo w cyklach felietonów Bez tytułu (1873) i Chwila obecna (1875) z "Gazety Polskiej" i Kwestie bieżące (1874-75) druk. w "Niwie". Stosunki z wędrówek opisane zostały w Listach z podróży do Ameryki (1876-78) i w Listach z Afryki (1891-92). S. pisał również recenzje i szkice krytyczne, między innymi O naturalizmie w powieści (1880), O powieści krytycznej (1889) i studium Listy o Zoli (1893)

Co to jest Sienkiewicz Henryk, pseud. Litwos w Słownik definicji S .