sito jerzy stanław co to znaczy

Co oznacza Stanisław Jerzy Sito? Co to jest: pisarz, dramaturg, eseista, tłumacz. Urodził się na

Co znaczy Sito jerzy stanisław

Definicja SITO JERZY STANISŁAW: pisarz, dramaturg, eseista, tłumacz. Urodził się na Polesiu. L. 1940-42 przeżył w ZSRR, później poprzez Bliski Wschód dotarł do Indii. W 1948 r. zamieszkał w Londynie, tu ukończył studia techniczne. Członek londyńskiej ekipy Kontynenty, współredaktor pisma "Merkuriusz Polski" skupiającego młodych poetów opowiadających się za współpracą z państwem. Od 1957 r. utrzymywał kontakt z prasą w Polsce, w 1958 r. wydał w Warszawie pierwszy tom wierszy Wiozę swój chwilę na ośle. W 1959 r. powrócił na stałe do Polski. W l. 1960-67 współredaktor "Współczesności", po 1963 r. kierownik lit. teatrów warszawskich: Klasycznego, Powszechnego i Narodowego. Laureat nagrody im. Pietrzaka (1977 r.). Od 1991 r. ambasador RP w Danii. Teoretyk i propagator współcz. neoklasycyzmu (wzór: T. S. Eliot). W kultywowaniu tradycji widzi szansę na odnalezienie wartości decyzyjnych o tożsamości kultury europ. Jako pisarz wymaga odbiorcy oczytanego: chętnie sięga do tradycji bibl., średniow. i barokowej (zwł. do z angielskiego: "poetów metafizycznych"), posługuje się stylizacją i aluzją, bohaterami czyni definicje abstrakcyjne. Po tomie debiutanckim wydał: Zdjęcie z koła (1960), Ucieczkę z Egiptu (1964), Wiersze dawne i nowe (1974). Rozgłos zdobył S. dramatami: Pasja doktora Fausta i Potępienie doktora Fausta (1971, dialog racji duchowych i intelektualnych skończony samobójstwem bohatera), wielokrotnie wystawiany Polonez (1979, ponury obraz Polski w przededniu rozbioru), Słuchaj Izraelu (1989, obraz getta warszawskiego i tragicznej postaci Adama Czerniakowa). Na twórczość prozatorską S. składają się w pierwszej kolejności eseje: W pierwszej i trzeciej osobie (1967, o literaturze pol. i z angielskiego: ), Szekspir dzisiaj (1971) i LSD (1980, studium świadomości, stosunek z seansu narkotycznego). Istotną częścią twórczości S. są tłumaczenia (sonety i dramaty Szekspira, dramaty Marlowe'a, Śmierć i miłość. Mała antologia literaturze wg tekstów angielskich mistrzów, przyjaciół, rywali, wrogów i naśladowców Johna Donne'a, 1963; Poeci metafizyczni, 1981, i in.). S. jest również autorem libretta do dramatu muzycznego T. Bairda Jutro wg noweli J. Conrada

Co to jest Stanisław Jerzy Sito w Słownik definicji S .