skład zasad co to znaczy

Co oznacza Zasad Skład? Co to jest: A. Mickiewicza (1848) - złożony z 15 punktów program ideowy

Co znaczy Skład zasad

Definicja SKŁAD ZASAD: A. Mickiewicza (1848) - złożony z 15 punktów program ideowy legionu utworzonego poprzez poetę we Włoszech. Łączy przekonanie o mesjanistycznej roli Polski z postulatami wolności słowa i wyznania, równości wszystkich obywateli wobec prawa, obieralności urzędów, zniesienia wszelkiej dyskryminacji (narod., społ. i płci), przekazania chłopom ziemi będącej wspólną własnością, nietykalności własności prywatnej i niesienia pomocy wyzwalającym się narodom słowiańskim. Program wyprzedzał epokę, toteż wybrane jego punkty spowodowały oburzenie. Były to w szczególności pkt 10 (przyznanie praw Żydom), 11 (prawa dla kobiet) i 13 (przekazanie ziemi chłopom)

Co to jest Zasad Skład w Słownik definicji S .